Projekt 2

Kód předmětu: 136PZ02
Garant předmětu: --
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 0+4

Obsah 
Přípravná část k SZZ. Kategorizace PK, návrhová kategorie, návrhová kategorie, šířkové uspořádání. Extravilán: trasování silničních komunikací. Směrové řešení trasy ? minimální poloměr směrového oblouku, přechodnice, rozhledové poměry. Výškové vedení, výškové zaoblení. Zemní těleso, silniční vybavení. Stavba ? základy. Intravilán: Místní komunikace, kategorie, funkční třídy, prostor místní komunikace. Parkování, požadavky na vedení komunikací pro pěší a cyklisty. Křižovatky ? rozdělení, tvary. Zpracování samostatné seminární práce.
Literatura 
--
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí (BZ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí, projekt, 7. semestr (BZ201907_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí (BZ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí, projekt, 7. semestr (BZ202007_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )