Realizace pozemních komunikací

Kód předmětu: 136RPK
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+2

Anotace(semestr )
Předmět v teoretické části seznamuje studenty s materiály využívanými v silničním stavitelstvím, jejich vlastnostmi, zkoušením a použitím. Ve cvičení jsou prohlubovány znalosti z projektování.
Obsah 
Rozdělení konstrukcí vozovek, funkce jednotlivých konstrukčních vrstev, zásady volby konstrukce vozovky. Problematika zkoušení silničních materiálů, požadavky, charakteristiky: kamenivo, asfaltová pojiva, asfaltové směsi, hydraulická pojiva a směsi, cementobetonové vozovky, zeminy a jejich úprava. Recyklace materiálů a jejich opětovné použití. Výroba silničních materiálů, jejich doprava, zpracování. Kontrola kvality provedených prací.
Literatura 
[1]  Zajíček a kolektiv: Technologie stavby vozovek - kniha, Sdružení pro výstavbu silnic Praha, 2016, ISBN 978-80-87438-59-6
[2]  Hanzík, V. a kolektiv: Pokládka hutněných asfaltových směsí. Revidované a rozšířené vyd. s poč. programem, Sdružení pro výstavbu silnic, Praha, 2015, ISBN 978-80-903925-6-4
[3]  Shell Bitumen Handbook, sixth edition, ICE Publishing; 6th edition, 2014, ISBN 978-0727758378
[4]  K. Bačová, I. Gschwendt, R. Staňo, F. Schlosser, J. Komačka.: Stavba ciest a diaľnic, Nakladateľstvo STU, 2012, ISBN: 978-80-227-3831-6
[5]  Technické podmínky (TP) http://www.pjpk.cz/technicke-podminky-tp/
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 136DSUZ
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, 6. semestr (BR20190006), dop. semestr 6 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, 6. semestr (BR20190006), dop. semestr 6 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )