Silniční stavby 1

Kód předmětu: 136SS01
Garant předmětu: doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+2

Anotace(semestr B241)
Zákon o pozemních komunikacích, ochranná pásma, součásti a příslušenství, užívání, styk, sjízdnost a schůdnost. Úvod do dopravního inženýrství, pohyb jednotlivého vozidla - základní dynamické charakteristiky. Dopravní proud a jeho charakteristiky, intenzita dopravy a její sledování, kapacita komunikace a kvalita dopravy. Kapacita křižovatek, úroveň kvality dopravy, teorie časových odstupů, negativní vlivy dopravy. Zásady trasování, zájmové území, směrové řešení, směrové oblouky - rozdělení, uplatnění, vytyčovací schéma. Výškové řešení. Podélný, příčný a výsledný sklon. Klopení vozovky - druhy, požadavky, vzestupnice a sestupnice, klopení zemní pláně. Silniční objekty. Technické a technicko-ekonomické hodnocení, multikriteriální hodnocení, zemní práce, rozvoz hmot a hmotnice. Vozovka - návrh konstrukce tuhé a netuhé vozovky, výpočetní posouzení a optimalizace netuhé vozovky. Místní komunikace - rozdíly MK a silnice, prostorové nároky - chodci, cyklisté, osoby ZTP - bezbarierové úpravy. Dopravní průzkumy - členění, druhy, průběh, výhledové intenzity, přepočet intenzit, speciální průzkumy. Obratiště, výhybny. Doprava v klidu, dopravní plochy, obrysové křivky, řešení dopravní plochy včetně odvodnění. Dopravní zklidňování na MK - princip, metody, příklady.
Obsah 
1. Zákon o pozemních komunikacích, ochranná pásma, součásti a příslušenství, užívání, styk, sjízdnost a schůdnost.
2. Úvod do dopravního inženýrství, ukázky úloh dopravního inženýra, bezpečnost provozu, bezpečnostní audit a inspekce
3. Pohyb jednotlivého vozidla, dopravní proud a jeho charakteristiky, intenzita dopravy a její sledování, kapacita komunikace a kvalita dopravy.
4. Kapacita křižovatek, úroveň kvality dopravy, teorie časových odstupů, negativní vlivy dopravy.
5. Zásady trasování, zájmové území, směrové řešení, směrové oblouky - rozdělení, uplatnění, vytyčovací schéma.
6. Výškové řešení. Podélný, příčný a výsledný sklon.
7. Klopení vozovky - druhy, požadavky, vzestupnice a sestupnice, klopení zemní pláně. Silniční objekty.
8. Technické a technicko-ekonomické hodnocení, multikriteriální hodnocení, zemní práce, rozvoz hmot a hmotnice.
9. Vozovka - návrh konstrukce tuhé a netuhé vozovky, výpočetní posouzení a optimalizace netuhé vozovky.
10. Místní komunikace - rozdíly MK a silnice, prostorové nároky - chodci, cyklisté, osoby ZTP - bezbarierové úpravy.
11. Dopravní průzkumy - členění, druhy, průběh, výhledové intenzity, přepočet intenzit, speciální průzkumy.
12. Obratiště, výhybny. Doprava v klidu, dopravní plochy, obrysové křivky, řešení dopravní plochy včetně odvodnění.
13. Dopravní zklidňování na MK - princip, metody, příklady.
Literatura 
[1]  - Platné zákony, vyhlášky, technické normy ČSN/ČSN EN/ISO, technické podmínky viz www.pjpk.cz, odborná literatura domácí a zahraniční, odborné články a výzkumné/technické zprávy
[2]  - Zajíček a kolektiv: Technologie stavby vozovek - kniha, SVS Praha, 2016, ISBN 978-80-87438-59-6
[3]  - Vébr, Karlický: Dopravní zklidňování na místních komunikacích, DOS T, soubor 6 - č. 15, IC ČKAIT, ISBN nedohledáno
[4]  - HCM - Highway Capacity Manual, 7th Edition. Transportaion Research Board, Washington D.C., 2022. ISBN-13: 978-0-309-27566-8,
[5]  - HBS - Handbuch für die Bemessung von Strassenverkehrsanlagen. Forschungsgessellschaft für Strassen- und Verkehrswesen, Köln, Ausgabe 2015. ISBN 978-3-86446-103-3.
[6]  - Prezentace (sylaby) z přednášek, formát pdf, poskytováno přes MS Teams.
Návaznosti 
Podmínkou zápisu tohoto předmět je úspěšné absolvování předmětu 136DSUZ v některém z předchozích semestrů
------
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 136SS02 v dalších semestrech
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, 5.semestr (BK202005), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )