Silniční stavby 2

Kód předmětu: 136SS02
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Předmět v teoretické části seznamuje studenty s materiály využívanými v silničním stavitelstvím, jejich vlastnostmi, zkoušením a použitím. Ve cvičení jsou prohlubovány znalosti z projektování.
Obsah 
Rozdělení konstrukcí vozovek, funkce jednotlivých konstrukčních vrstev, zásady volby konstrukce vozovky. Problematika zkoušení silničních materiálů, požadavky, charakteristiky: kamenivo, asfaltová pojiva, asfaltové směsi, hydraulická pojiva a směsi, cementobetonové vozovky, zeminy a jejich úprava. Recyklace materiálů a jejich opětovné použití.

1. Konstrukce vozovky, funkce konstrukčních vrstev, volba konstrukce vozovky
2. Kamenivo, základní charakteristiky a zkoušení kameniva, nestmelené směsi
3. Asfaltová pojiva, historie asfaltových pojiv, jejich výroba, rozdělení, zkoušení asfaltových pojiv, principy stárnutí
4. Rozdělení asfaltových směsí, požadavky na chování asfaltových směsí, rozdělení podle výrobků a názvosloví
5. Zkoušení asfaltových směsí, návrh asfaltových směsí
6. Výroba, doprava, pokládka asfaltových směsí, kontrola hotových vrstev, mechanismy pro pokádku a hutnění
7. Hydraulicky stmelené směsi, jejich využití, výroba, pokládka, kontrola
8. CB vozovky, vývoj technologie CB vozovek, materiálové vstupy, realizace CB vozovek, ošetřování CB krytů, kontrola zhotovení
9. Zeminy a jejich rozdělení, názvosloví, namrzavost zemin, únosnost, zhutnitelnost, funkce zemní pláně a aktivní zóny
10. Zlepšování a úprava zemin, stanovení zpracovatelnosti
11. Recyklace materiálů, rozdělení recyklace dle místa a teploty, principy recyklace, výrobní mechanismy
12. Diagnostika vozovek
13. Poruchy tuhých a netuhých vozovek
Literatura 
[1]  Zajíček a kolektiv: Technologie stavby vozovek - kniha, Sdružení pro výstavbu silnic Praha, 2016, ISBN 978-80-87438-59-6
[2]  Hanzík, V. a kolektiv: Pokládka hutněných asfaltových směsí. Revidované a rozšířené vyd. s poč. programem, Sdružení pro výstavbu silnic, Praha, 2015, ISBN 978-80-903925-6-4
[3]  Shell Bitumen Handbook, sixth edition, ICE Publishing; 6th edition, 2014, ISBN 978-0727758378
[4]  K. Bačová, I. Gschwendt, R. Staňo, F. Schlosser, J. Komačka.: Stavba ciest a diaľnic, Nakladateľstvo STU, 2012, ISBN: 978-80-227-3831-6
[5]  Technické podmínky (TP) http://www.pjpk.cz/technicke-podminky-tp/
Návaznosti 
Podmínkou zápisu tohoto předmět je úspěšné absolvování předmětu 136SS01 v některém z předchozích semestrů
------
Absolvování tohoto předmět je podmínkou zápisu předmětu 136YDPJ v dalších semestrech
Zápis tohoto předmětu je podmínkou zápisu předmětu 136YSVT v tomto nebo v dalších semestrech
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby (BK201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby, 6. semestr (BK201906), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, 6. semestr (BK202006), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )