BIM pro dopravní a pozemní stavby 1

Kód předmětu: 136YBD1
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 1+3
Web předmětu: http://d2051.fsv.cvut.cz/ybd1.htm

Anotace(semestr )
Úvod do problematiky BIM - BIM v LC projektu, BIM v ČR a ve světě, Navrhování konstrukcí PS -Příklady použití informačních modelů v inženýrských stavbách, databáze a facility management, Facility management - Modelování nosných konstrukcí, návrh a posození detailu, úroveň detailu, Specifika BIM v dopravním stavitelství, Nástroje a technologie BIM, Navrhování a realizace v DS, BIM pro řízení výstavbových projektů, legislativa, Projektové řízení BIM pro oceňování stavební produkce
Obsah 
Předmět seznamuje studenty s principy informačního modelování (BIM) ve stavitelství dopravních a pozemních staveb a jeho roli v životním cyklu stavby. Přednášky jsou věnovány nástrojů a technologiím využívajícím principy informačního modelování staveb. Student se dozví o principech a požadavcích technologií jako jsou laserové skenování, řízení stavebních strojů, propojení informačního modelu se stavbou a následné využití informačního modelu investorem stavby. V rámci cvičení se student naučí základy informačního modelování ve vybraných softwarových nástrojích (AutoCAD Civil 3D, Infraworks, Navisworks, Revit, ArchiBUS,) z oboru dopravních a infrastrukturních staveb. Posluchači jsou dále seznámeni s použitím informačního modelování pro řízení projektu a hodnocení jeho přínosů.
Literatura 
[1]  https://www.sfdi.cz/bim-informacni-modelovani-staveb
[2]  http://www.ceskainfrastruktura.cz
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby (BK201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné (BK201908_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné (BK202008_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )