Projekt D

Kód předmětu: 136YDPJ
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 0+4

Anotace(semestr )
Návrh ÚK stykové, na základě posouzení kapacity vyhodnocení počtu přídatných pruhů ÚK a její projekční zpracování. Technologické úlohy z oblasti zemin, asfaltových směsí a kontroly kvality.
Obsah 
Návrh ÚK stykové. Na základě posouzení kapacity navržen počet řadících jízdních pruhů pro odbočení vpravo (vlevo), připojovacího pruhu a vypracování projektu stykové úrovňové křižovatky. Technologické úlohy z oblasti zemin, asfaltových směsí a kontroly kvality.
Literatura 
[1]  ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
[2]  ČSN 73 6101- Projektování silnic a dálnic
[3]  TP 188- Posuzování kapacity neřízených úrovňových křižovatek
[4]  TP 65- Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
[5]  TP 133- Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích
[6]  TP 170 -Navrhování vozovek pozemních komunikací
[7]  Prezentace vyučujícího
Návaznosti 
Podmínkou zápisu tohoto předmět je úspěšné absolvování předmětu 136SS02 v některém z předchozích semestrů
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby (BK201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby, projekty D, 7. semestr (BK20190700_2), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, projekty D, 7. semestr (BK20200700_2), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )