Ekologie a estetika silničních komunikací

Kód předmětu: 136YEES
Garant předmětu: Ing. Karel Horníček
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Terminologie pojmů ŽP, Zákony 114/1991 a 100/2000, Podrobný popis procesu EIA z hlediska investora, projektanta a veřejnosti, fyzikální principy akustiky, hluk z dopravy a protihluková opatření, emise a imise z dopravy, historický vývoj emitovaných škodlivin na charakteristických komunikacích ve vztahu rostoucí intenzity dopravy x pokles emisí z kvalitnějších vozidel, migrace zvěře a její důvody, způsoby financování výstavby a údržby silnic dle kategorií a vlastníků, fungování obecních a městských úřadů, kompetence starostů, rady, zastupitelstev a úředníků odboru dopravy a výstavby, výhody a rizika přechodu na elektroautomobily, technické, ekonomické a enviromentální aspekty a rizika, problematika přechodu na vodíkové články, historie výstavby dálnic v ČR, základy modelování automobilové dopravy, estetika navrhování silnic v terénu, ohledy na profil krajiny, vztahy mezi směrovým a výškovým profilem, nejčastější chyby při návrzích, rizika neuváženého přejímání dat z CRMV pro dopravní výpočty, princip zjištění dynamické skladby vozového parku, rozdíly mezi statickou a dynamickou skladbou v datech.
Obsah 
Terminologie pojmů ŽP, Zákony 114/1991 a 100/2000, Podrobný popis procesu EIA z hlediska investora, projektanta a veřejnosti, fyzikální principy akustiky, hluk z dopravy a protihluková opatření, emise a imise z dopravy, historický vývoj emitovaných škodlivin na charakteristických komunikacích ve vztahu rostoucí intenzity dopravy x pokles emisí z kvalitnějších vozidel, migrace zvěře a její důvody, způsoby financování výstavby a údržby silnic dle kategorií a vlastníků, fungování obecních a městských úřadů, kompetence starostů, rady, zastupitelstev a úředníků odboru dopravy a výstavby, výhody a rizika přechodu na elektroautomobily, technické, ekonomické a enviromentální aspekty a rizika, problematika přechodu na vodíkové články, historie výstavby dálnic v ČR, základy modelování automobilové dopravy, estetika navrhování silnic v terénu, ohledy na profil krajiny, vztahy mezi směrovým a výškovým profilem, nejčastější chyby při návrzích, rizika neuváženého přejímání dat z CRMV pro dopravní výpočty, princip zjištění dynamické skladby vozového parku, rozdíly mezi statickou a dynamickou skladbou v datech.
Literatura 
[1]  prezentace v PowerPointu
[2]  Metodický pokyn pro výpočet hluku z automobilové dopravy (ŘSD ČR 2013)
[3]  platné zákony, vyhlášky, technické normy ČSN/ČSN EN/ISO, technické podmínky viz www.pjpk.cz,
[4]  odborná literatura domácí a zahraniční, odborné technické a vědecké články a výzkumné/technické zprávy
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Inženýrské konstrukce (NK201901_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, zimní semestr (NK20160100_1), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022-23 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby (NK201902_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, zimní semestr (NK20160100_1), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Inženýrské konstrukce (NK20230001), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 1. semestr (NK20230100_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Dopravní stavby a geotechnika (NK20230002), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 1. semestr (NK20230100_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )