Letiště

Kód předmětu: 136YLET
Garant předmětu: Ing. Petr Pánek, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: http://d2051.fsv.cvut.cz/ylet.htm

Anotace(semestr )
Rozdělení letišť, organizace, údaje o letištích, legislativa, vybrané pojmy, pohyb letadla, vzlet a přistání, stanovení délky RWY, kódové značení, geometrické parametry a uspořádání vybraných prvků letišť, provozní využitelnost, únosnost zpevněných ploch, únosnost ostatních ploch letiště, překážkové plochy, ochranná pásma, vizuální navigační prostředky, světelná zařízení, zastavovací prostor letiště, odbavovací procesy na letišti, struktura letištních terminálů a odbavovacích ploch, návrh letiště.
Obsah 
1. Rozdělení letišť, organizace, údaje o letištích, legislativa, vybrané pojmy
2. Pohyb letadla, vzlet a přistání, stanovení délky RWY
3. Kódové značení, geometrické parametry a uspořádání vybraných prvků letišť, provozní využitelnost
4. Únosnost zpevněných ploch, únosnost ostatních ploch letiště, překážkové plochy, ochranná pásma
5. Vizuální navigační prostředky, světelná zařízení, zastavovací prostor letiště, odbavovací procesy na letišti, struktura letištních terminálů a odbavovacích ploch,
6. Návrh letiště.
Literatura 
[1]  LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14 - MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY, Úřad pro civilní letectví, https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm,
[2]  Certifikační specifikace a poradenský materiál pro návrh letišť (CS-ADR-DSN) (CS-ADR-DSN – 6. vydání)
[3]  Zákon č. 49/1997 Sb. - Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.
[4]  LETECKÝ PŘEDPIS HELIPORTY L14H - MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY, Úřad pro civilní letectví, https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm,
[5]  Planning and Design of Airports - Robert Horonjeff,Francis X. McKelvey, William J. Sproule, Seth B. Young, ISBN: 978-0-07-164255-2
[6]  online Sylaby přednášek K136 - http://d2051.fsv.cvut.cz/ylet.htm
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Inženýrské konstrukce (NK201901_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, zimní semestr (NK20160100_1), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022-23 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby (NK201902_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, zimní semestr (NK20160100_1), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Inženýrské konstrukce (NK20230001), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 1. semestr (NK20230100_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Dopravní stavby a geotechnika (NK20230002), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 1. semestr (NK20230100_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )