Městské komunikace

Kód předmětu: 136YMKO
Garant předmětu: Ing. Michal Uhlík, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr B232)
Specifika místních komunikací, funkce komunikace a příčné uspořádání, zásady projektování úrovňových křižovatek, okružní křižovatky, organizace, regulace a řízení dopravy, zklidňování dopravy, bezpečnostní audit a inspekce, dopravní průzkum a zdokumentování vybraných prvků MK
Obsah 
Specifika místních komunikací, funkce komunikace a příčné uspořádání, zásady projektování úrovňových křižovatek, okružní křižovatky, organizace, regulace a řízení dopravy, zklidňování dopravy, bezpečnostní audit a inspekce, dopravní průzkum a zdokumentování vybraných prvků MK
Literatura 
[1]  - powerpointové podklady ve složce Teams
[2]  - Platné technické normy ČSN, technické podmínky - viz www.pjpk.cz
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné (BK202008_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )