Mechanika vozovek

Kód předmětu: 136YMVZ
Garant předmětu: doc. Ing. Ludvík Vébr, CSc.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr B232)
Vznik a vývoj mechaniky vozovek, členění vozovek, základní údaje pro navrhování, charakteristiky dopravního zatížení, teplotní režim, únosnost a vodní režim podloží, silniční stavební materiály, návrhové metody - rozdělení, vývoj u nás a ve světě, možnosti. Výpočet napětí a přetvoření v konstrukci vozovky a podloží, specifika navrhování různých konstrukčních typů vozovek, vozovky pro speciální dopravní plochy s extrémním zatížením, modelování tuhé cementobetonové vozovky pomocí 3D MKP.
Obsah 
1. Mechanika vozovek - úvod
2. Návrhové metody, historie, rozdělení, popis. Navrhování vozovek v ČR
3. Návrhová metoda TP 170 - novelizace 2023
4. Návrh a posouzení CB vozovky na běžné silniční zatížení podle TP 170
5. Moderní metody modelování CB vozovky v MKP
6. Extrémní zatížení konstrukcí vozovek. Vliv konfigurace návrhové zatěžovací sestavy na napjatost a přetvoření v konstrukci vozovky
7. Návrh a posouzení asfaltové vozovky pro nestandardní zatížení
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel
[2]  ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací. Základní ustanovení pro navrhování
[3]  TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací (včetně Dodatku)
[4]  TP Katalog vozovek polních cest - Změna č. 2
[5]  ČOREJ J. a kolektiv. Mechanika vozoviek, Navrhovanie vozoviek a spevnených ploch, 2006. ISBN 80-8070-571-2
[6]  ZAJÍČEK K. a kolektiv. Technologie stavby vozovek. Praha: Informační centrum ČKAIT, 2014, ISBN 978-80-87438-59-6.
Doporučená literatura:
[7]  Prezentace z přednášek, formát pdf, poskytováno přes MS Teams.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Učitelství stavebních předmětů pro střední školy (AKREDUC), skupina Učitelství stavebních předmětů, povinně volitelné předměty - skupina 3: obor (NU202302_1), dop. semestr 4 (pro akreditaci )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Inženýrské konstrukce (NK201901_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, letní semestr (NK20170200_1), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022-23 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby (NK201902_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, letní semestr (NK20170200_1), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Inženýrské konstrukce (NK20230001), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 2. semestr (NK20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Dopravní stavby a geotechnika (NK20230002), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 2. semestr (NK20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )