Projekt - křižovatky na poz. komunikacích

Kód předmětu: 136YPPK
Garant předmětu: Ing. Jaromíra Ježková
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 0+2

Anotace(semestr B232)
Návrh MÚK a na základě posouzení kapacity vyhodnocení nejvhodnějšího tvaru MÚK a její projekční zpracování. Návrh okružní křižovatky.
Obsah 
Návrh MÚK a na základě posouzení kapacity vyhodnocení nejvhodnějšího tvaru MÚK a její projekční zpracování. Návrh okružní křižovatky.
Literatura 
[1]  ČSN 73 6102 - Projektování křižovatek na pozemních komunikacích
[2]  ČSN 73 6101 - Projektování silnic a dálnic
[3]  ČSN 73 6201 - Projektování mostních objektů
[4]  TP 135 - Projektování okružních křižovatek na silnicích a místních komunikacích
[5]  TP 236 - Posuzování kapacity mimoúrovňových křižovatek
[6]  TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích
[7]  TP 133 - Zásady pro vodorovné dopraví značení
[8]  TP 171 Vlečné křivky…
[9]  VL3 Křižovatky
[10]  Prezentace vyučujícího
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Inženýrské konstrukce (NK201901_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, letní semestr (NK20170200_1), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022-23 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby (NK201902_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, letní semestr (NK20170200_1), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Inženýrské konstrukce (NK20230001), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 2. semestr (NK20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Dopravní stavby a geotechnika (NK20230002), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 2. semestr (NK20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )