Stavba pozemních komunikací a letišt

Kód předmětu: 136YSKL
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: http://d2051.fsv.cvut.cz/yskl.htm

Anotace(semestr )
Historie letectví, nadzvuková letecká doprava Rozdělení letadel, LPJ, LPH, Legislativa vybrané pojmy a definice z oblasti letišť Pohyb letadla, vzlet a přistání, stanovení délky RWY Parametry letadel ovlivňující návrh letiště, Kódové značení, dráhový systém umístění a uspořádání, Kapacitní problematika letišť, letové oblasti, vliv leteckého provozu na ŽP Historie silničního stavitelství Zeminy, návrh konstrukce vozovky na základě kvality podloží Kamenivo, nestmelené směsi, posouzení vhodnosti materiálů pro použití v nestmelených vrstvách, technologie pokládky Hydraulicky stmelené směsi a kamenivo Asfaltem stmelené materiály
Obsah 
Historie letectví, nadzvuková letecká doprava, Rozdělení letadel, LPJ, LPH, Legislativa vybrané pojmy a definice z oblasti letišť, Pohyb letadla, vzlet a přistání, stanovení délky RWY, Parametry letadel ovlivňující návrh letiště, Kódové značení, dráhový systém umístění a uspořádání, Kapacitní problematika letišť, letové oblasti, vliv leteckého provozu na životní prostředí.
Historie silničního stavitelství, Zeminy, návrh konstrukce vozovky na základě kvality podloží, Kamenivo, nestmelené směsi, posouzení vhodnosti materiálů pro použití v nestmelených vrstvách, technologie pokládky, Hydraulicky stmelené směsi a kamenivo, Asfaltem stmelené materiály
Literatura 
[1]  LETECKÝ PŘEDPIS LETIŠTĚ L14 - MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY, Úřad pro civilní letectví, https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm,
[2]  Certifikační specifikace a poradenský materiál pro návrh letišť (CS-ADR-DSN) (CS-ADR-DSN – 6. vydání)
[3]  Zákon č. 49/1997 Sb. - Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.
[4]  LETECKÝ PŘEDPIS HELIPORTY L14H - MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY, Úřad pro civilní letectví, https://aim.rlp.cz/predpisy/predpisy/index.htm,
[5]  Planning and Design of Airports - Robert Horonjeff,Francis X. McKelvey, William J. Sproule, Seth B. Young, ISBN: 978-0-07-164255-2
[6]  online Sylaby přednášek K136 - http://d2051.fsv.cvut.cz/yskl.htm
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby (BK201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné (BK201908_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné (BK202008_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )