Silniční software

Kód předmětu: 136YSSO
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: http://d2051.fsv.cvut.cz/ysso.htm

Anotace(semestr )
Druhy programů pro projektování silnic, program Civil 3D vývoj, základní pojmy. Ukázka tvorba DTM, směrové vedení, výškové vedení, šablona, koridor, příčné řezy. Civil 3D směrové a výškové řešení, šablony příčných řezů, koridor. Civil 3D stopy příčných řezů, příčné řezy. Kubatury, hmotnice, cogobody - geodetický koordinační výkres. CivilTools. Vlečné křivky AUTOTurn. Vlečné křivky Vehicle Tracking. ASPE ESTICON- rozpočet. PROCONOM CDE. Roadpac - směrové a výškové řešení ukázka. ASPE ESTICON.
Obsah 
1. Druhy programů pro projektování silnic, program Civil 3D vývoj, základní pojmy
2. Ukázka tvorba DTM, směrové vedení, výškové vedení, šablona, koridor, příčné řezy.
3. Civil 3D směrové a výškové řešení, šablony příčných řezů, koridor
4. Civil 3D stopy příčných řezů, příčné řezy
5. Kubatury, hmotnice, cogobody - geodetický koordinační výkres
6. CivilTools
7. Vlečné křivky AUTOTurn
8. Vlečné křivky Vehicle Tracking
9. ASPE ESTICON- rozpočet
10. Prezentace softwarové firmy PROCONOM CDE
11. Roadpac - směrové a výškové řešení ukázka
12. Prezentace softwarové firmy IBR - HYPERON - ASPE ESTICON komplexně
Literatura 
[1]  AutoCAD Názorný průvodce pro verze Jiří Špaček, Michal Spielmann ISBN978-80-251-4887-7
[2]  AutoCAD Civil 3D Fundamentals (ASCENT) ISBN9781630570224
[3]  Autodesk InfraWorks and InfraWorks 360 Essentials ISBN:1118862031
[4]  AutoCAD Názorný průvodce ISBN978-80-251-4887-7
[5]  www.roadpac.cz (volně stažitelné manuály v digitální podobě .pdf)
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby (BK201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné (BK201908_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné (BK202008_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )