Výuka v terénu - silniční stavby (1 týden)

Kód předmětu: 136YSVT
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 1 kred.
Rozsah výuky: 0+2
Web předmětu: není

Anotace(semestr )
Polohopisné a výškopisné zaměření stávající komunikace (polygonový pořad, zaměření příčných řezů), návrh rekonstrukce, výkresová část (situace, podélný profil, vzorový příčný řez).Vybraný dopravně-inženýrský průzkum.
Obsah 
Polohopisné a výškopisné zaměření stávající komunikace (polygonový pořad, zaměření příčných řezů), návrh rekonstrukce, výkresová část (situace, podélný profil, vzorový příčný řez), vytýčení přechodnice.Vybraný dopravně-inženýrský průzkum.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Pospíšil, Štroner: Stavební geodézie - doplňkové skriptum pro obor A. Praha ČVUT, 2010, ISBN 978-80-01-04594-7
[2]  Hánek: Stavební geodézie, 1. vyd. Praha, ČVUT 2007, dotisk 2010. 133 s. ISBN 978-80-01-03707-2
[3]  Braun - Návody pro výuku v terénu ze silničních staveb def.pdf
Návaznosti 
Podmínkou zápisu tohoto předmětu je zápis předmětu 136SS02 v tomto nebo některém předchozím semestru
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby (BK201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby, 6. semestr, výuka v terénu (BK201906_1), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, 6. semestr, výuka v terénu (BK202006_1), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )