Projekt - progresivní aplikace v železničním spodku

Kód předmětu: 137YAZS
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 0+2
Web předmětu: Není

Anotace(semestr )
Obsah předmětu je zaměřen na prezentace nejnovější poznatků a výsledků výzkumů a vývoje v oblasti železničního spodku, které se ještě do běžné praxe nebo předpisové základny v ČR nedostaly. Doplňuje a rozšiřuje tak studentům znalosti ze základních předmětů Z01, Z02 a Z03.
Obsah 
1.  opakování látky železniční spodek, základní názvosloví železničního spodku, principy navrhování, výhody a nevýhody
2.  aktuální změny v předpisové základně v oblasti železničního spodku
3.  popílkový stabilizát v pražcovém podloží
4.  asfaltový beton v konstrukci pražcového podloží
5.  návrh a posouzení protihlukové stěny
6.  vývoj použití geosyntetických materiálů v konstrukci železničního tělesa, zemní konstrukce s vyztuženým lícem, nové výrobky a přístupy v oblasti geosyntetických materiálů v konstrukci železničního tělesa - část 1
7.  vývoj použití geosyntetických materiálů v konstrukci železničního tělesa, zemní konstrukce s vyztuženým lícem, nové výrobky a přístupy v oblasti geosyntetických materiálů v konstrukci železničního tělesa - část 2
8.  problematika sanace skalních svahů - část 1, pasportizace skalních objektů
9.  problematika sanace skalních svahů - část 2, technická opatření
10.  nové metody ochrany svahů, zemito-kamenité proudy
11.  gabionové konstrukce
12.  návrh pražcového podloží z pohledu projektanta
13.  geofyzikální metody průzkumu pražcového podloží
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  SZDC S3 Železniční svršek, 2021
[2]  SZ S4 Železniční spodek, 2021
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Inženýrské konstrukce (NK201901_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, letní semestr (NK20170200_1), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022-23 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby (NK201902_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, letní semestr (NK20170200_1), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Inženýrské konstrukce (NK20230001), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 2. semestr (NK20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Dopravní stavby a geotechnika (NK20230002), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 2. semestr (NK20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )