Diagnostika staveb kolejové dopravy

Kód předmětu: 137YDKP
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Předmět je zaměřen na podrobné seznámení s diagnostikou železniční dopravní cesty - vyhláška 177/1995 ve stávajícím znění, předpisová základny pro posuzování provozuschopnosti tratí, prostředky diagnostiky železničního svršku a výhybek, železničního spodku - pražcového podloží. Měření dalších parametrů tratí, na reálné příklady vad a nedostatků jízdní dráhy.
Obsah 
1. Diagnostika železniční dopravní cesty - vyhláška 177/1995 ve stávajícím znění
2. Předpisová základna pro posuzování provozuschopnosti tratí
3. Prostředky diagnostiky železničního svršku a výhybek
4. Prostředky diagnostiky železničního spodku - pražcového podloží
5. Měření dalších parametrů tratí
6. Reálné příklady vad a nedostatků jízdní dráhy
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Vyhláška č. 177/1995 Sb. - stavební a technický řád drah - ve znění pozdějších vyhlášek
[2]  Technologie prací na železničním svršku, Kolektiv autorů, Praha 2019, ISBN 978-80-88265-17-7
[3]  ČSN 73 6360–Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – Část 1 a 2
Doporučená literatura:
[4]  ČSN EN 13848 - 1 až 6 Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie
[5]  SŽDC SR103/4(S) Využívání měřících vozů pro železniční svršek s kontinuálním měřením tratě pod zatížením, 2010
[6]  Krejčiříková,H.: Železniční stavby 1/1. část, 2020, ISBN 978-80-01-06157-2
[7]  Software ZAKO - České vysoké učení technické - Fakulta stavební [online]. Dostupné z http://kzs.fsv.cvut.cz/.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Inženýrské konstrukce (NK201901_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, zimní semestr (NK20160100_1), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022-23 )
- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby (NK201902_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné předměty, zimní semestr (NK20160100_1), dop. semestr 1 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Inženýrské konstrukce (NK20230001), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 1. semestr (NK20230100_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Dopravní stavby a geotechnika (NK20230002), skupina Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, PV předměty, 1. semestr (NK20230100_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )