Projekt D

Kód předmětu: 137YDPJ
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 0+4

Anotace(semestr )
Projekt obsahuje varianty vedení trasy, podrobně zpracovanou finální variantu, podélný řez, příčné řezy a technickou zprávu včetně návrhu pražcového podloží. Součástí projektu je také ekonomické posouzení navrhované varianty.
Obsah 
Projekt obsahuje varianty vedení trasy, podrobně zpracovanou finální variantu, podélný řez, příčné řezy a technickou zprávu včetně návrhu pražcového podloží. Součástí projektu je také ekonomické posouzení navrhované varianty.
Literatura 
[1]  ČSN 73 6360-1, Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha - Část 1: Projektování, ČNI, 2008,
[2]  Vzorové listy železničního spodku, SŽ
[3]  Směrnice SŽDC č.30 - Zásady rekonstrukce celostátních drah České republiky nezařazených do evropského železničního systému, 2008
[4]  Předpis S3 - Železniční svršek, SŽ - aktuální verze
[5]  Předpis S4 - Železniční spodek - aktuální verze
Návaznosti 
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 137ZE01
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby (BK201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby, projekty D, 7. semestr (BK20190700_2), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, projekty D, 7. semestr (BK20200700_2), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )