Městská kolejová doprava

Kód předmětu: 137YMKK
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Řešení městské dopravy, charakteristika jednotlivých systémů, zjišťování dopravních potřeb, dopravní a přepravní vztahy. Zásady návrhu trasy metra, řešení integrovaných (přestupních) dopravních uzlů. Příměstská doprava, její charakter, zásady řešení a vliv na zástavbu. Návaznost jednotlivých druhů doprav.
Obsah 
1. Tramvajové tratě - historie - část 1
2. Tramvajové tratě - historie - část 2
3. Tramvajové tratě - Konstrukce - část 1
4. Tramvajové tratě - Konstrukce - část 2
5. Tramvajové tratě- - svršek, výhybky - část 1
6. Tramvajové tratě- - svršek, výhybky - část 2
7. Tramvajové tratě- návrh
8. Tramvajové tratě- realizace staveb tratí
9. Tratě a stanice metra - část 1
10. Tratě a stanice metra - část 2
11. Tratě a stanice metra - část 3
12. Tratě a stanice metra - část 4
13. Lanové dráhy
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Kubát, Pejša, Jacura, Trešl: Městská a příměstská kolejová doprava, kniha, Wolters Kluwer ČR, Praha 2010, ISBN 978-80-7357-539-7
[2]  Fojtík: Tramvaje a tramvajové tratě, kniha, Praha 2010, ISBN 978-80-7432-039-2
Doporučená literatura:
[3]  Brezina: Ligh Rail Systems Design, VDM Verlag Dr. Muller Aktiengesellschaft 2008, ISBN 978-3-8364-8862-4
[4]  Stanislav Linert; Pavel Fojtik; Ivo Mahel: Kolejova vozidla prazske mestske hromadne dopravy, Dopravní podnik hl. m. Prahy, Praha 2005, ISBN 80-239-5463-6
Nezařazeno:
[5]  SN 73 6405 (736405) Projektování tramvajových tratí
Studijní pomůcky:
[6]  
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby (BK201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné (BK201908_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné (BK202008_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )