Vysokorychlostní tratě

Kód předmětu: 137YVTK
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1

Anotace(semestr )
Koncepce budování evropské vysokorychlostní železniční sítě, geometrická poloha koleje a konstrukce železničního svršku a spodku, příklady řešení vysokorychlostní železniční dopravy v zahraničí a koncepce výstavby u Správy železnic
Obsah 
Koncepce budování evropské vysokorychlostní železniční sítě, geometrická poloha koleje a konstrukce železničního svršku a spodku, příklady řešení vysokorychlostní železniční dopravy v zahraničí a koncepce výstavby u SŽDC
Literatura 
[1]  Krejčiříková H.: Železniční stavby - Doplňková skripta: vysokorychlostní tratě, 2003
[2]  aktuální odborná literatura
[3]  Vysokorychlostní železnice. Vysokorychlostní železnice = vysokorychlostní tratě +
[4]  rychlovlaky. [online]. 2017, [cit. 2017-12-11]. Dostupné z: http://www.vysokorychlostnizeleznice.cz/
[5]  PALÍK, František, Jiří KOŘÍNEK a Antonín BLAŽEK. Vysokorychlostní železnice &
[6]  nekonvenční dopravní systémy. Praha: Výzkumný ústav železniční, a.s., 2015, s. 424. ISBN
[7]  -80-906229-0-6.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby (BK201900), skupina Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné (BK201908_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby, povinně volitelné (BK202008_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )