Železniční stavby 3D

Kód předmětu: 137Z03D
Garant předmětu: Ing. Vít Lojda, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 2+1
Web předmětu: Není.

Anotace(semestr B232)
Předmět je zaměřen na podrobné seznámení se stavbou a údržbou železničních tratí. Studenti jsou seznámeni s pracovními postupy a mechanizačními prostředky, které jsou užívány pro stavbu železničního spodku a svršku a pro zřízení a údržbu geometrické polohy koleje.
Obsah 
1.  základní trendy výstavby a údržby železniční infrastruktury, základní legislativa, státní správa (DI, DÚ, SŽ)
2.  úvod do údržby koleje, cíle údržby, kdy a co opravovat
3.  základní členění opravných prací, výluky, roční plán výluk
4.  geometrické parametry koleje (GPK) - odchylky, závady, diagnostika, hodnocení
5.  čištění kolejového lože, recyklace štěrku
6.  mechanizace pro snášení a zřizování kolejového roštu
7.  speciální drážní vozidla (kolejové jeřáby, sněhové pluhy aj.)
8.  mechanizace pro zřizování a následnou údržbu GPK
9.  dvoucestná vozidla, drobná mechanizace, přeprava materiálu
10.  základní technologické postupy při výměně kolejového roštu a při zvyšování únosnosti pražcového podloží - část 1
11.  základní technologické postupy při výměně kolejového roštu a při zvyšování únosnosti pražcového podloží - část 2
12.  svařování kolejnic
13.  broušení kolejnic
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  BADO P., JELÍNEK V.: Speciální drážní vozidla, agentura ALHA, 2014, ISBN 978-80-260-5856-4
[2]  Technologie prací na železničním svršku, kolektiv autorů, kniha, ČKAIT, 2019, ISBN 978-80-88265-17-7
[3]  ČSN 73 6360–Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba
Doporučená literatura:
[4]  IŽVOLT L., ŠESTÁKOVÁ J., ŠMALO M.: Železničné stavitelstvo 2, EDIS, Žilina, 2015, ISBN 978-80-5541-169-9
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby (NK201902_99), skupina obor Konstrukce a dopravní stavby, zaměření Dopravní stavby, 2. semestr (NK20160202), dop. semestr 2 ( tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební Inženýrství - konstrukce a dopravní stavby, specializace Dopravní stavby a geotechnika (NK20230002), skupina specializace Dopravní stavby a geotechnika, 2. semestr (NK20230202), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )