Bakalářská práce

Kód předmětu: 141BAPR
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 12 kred.
Rozsah výuky: 0+10
Web předmětu: http://hydraulika.fsv.cvut.cz/

Anotace(semestr B231)
Zpracování bakalářské práce z oblasti hydrauliky, hydrologie, vodních toků nebo řešení protipovodňové ochrany.
Obsah 
Zpracování bakalářské práce na Katedře hydrauliky a hydrologie. Pracoviště zajišťuje vedení bakalářských prací z oblasti hydrauliky, hydrologie, vodních toků nebo řešení protipovodňové ochrany.
Literatura 
[1]  https://www.techlib.cz/en/83727-hydraulics
[2]  https://www.techlib.cz/en/83721-hydrology
[3]  https://www.techlib.cz/en/83738-vadose-zone-hydrology
[4]  https://www.techlib.cz/en/83478-hydrogeology
[5]  https://www.techlib.cz/en/83199-environment
[6]  Vědecké články z databází Scopus a Web of Science
[7]  Doporučená literatura vedoucím bakalářské práce
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, bakalářská práce (BR20190008_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, bakalářská práce (BR20190008_1), dop. semestr 8 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )