Bakalářská práce

Kód předmětu: 141BAPV
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 12 kred.
Rozsah výuky: 0+10
Web předmětu: http://hydraulika.fsv.cvut.cz/

Anotace(semestr B231)
Zpracování bakalářské práce z oblasti hydrauliky, hydrologie, vodních toků nebo řešení protipovodňové ochrany. Práce má charakter studie, v případě studentů, u kterých je předpoklad pokračování ve navazujícím magisterském studiu, se předpokládá, že součástí práce je mimo jiné podrobný rozbor problemtiky pro navazující magisterskou práci.
Obsah 
Bakalářskou práci si student zapisuje na jedné z kateder vyučujících danou specializaci podle vlastního výběru. Témata bakalářských prací vypisují katedry pravidelně v zimním semestru. Ukázky témat jsou uvedeny v části "Návrh témat bakalářských prací a témata obhájených prací" formuláře B-IIa. Témata bakalářských prací vycházejí z potřeb praxe nebo z vědeckovýzkumné činnosti kateder a jejich zaměření, rozsah a náročnost odpovídá znalostem studenta získaných během bakalářského studia. Vedoucí bakalářské práce může určit studentovi další konzultanty.
Literatura 
[1]  Studijní materiály zadává vedoucí bakalářské práce, popř. konzultant
Návaznosti 
Podmínkou zápisu tohoto předmět je úspěšné absolvování předmětu 100ODPR v některém z předchozích semestrů
Podmínkou zápisu tohoto předmět je úspěšné absolvování předmětu 141PVTS v některém z předchozích semestrů
Podmínkou zápisu tohoto předmět je úspěšné absolvování předmětu 143PSOK v některém z předchozích semestrů
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby (BV201900), skupina Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby, bakalářská práce (BV201908_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby (BV202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby, bakalářská práce (BV202008_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )