Diplomová práce

Kód předmětu: 141DPM
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 30 kred.
Rozsah výuky: 0+24

Anotace(semestr B231)
Předmět umožňuje studentovi přípravu, sepsání a odevzdání diplomové práce. Katedra hydrauliky a hydrologie zajišťuje konzultace ve zvoleném tématu, především v osobě vedoucího diplomové práce.
Obsah 
Diplomovou práci si student zapisuje na jedné z kateder vyučujících studijní program. Ukázky témat jsou uvedeny v části "Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací" formuláře B-IIa. Témata vycházejí z potřeb praxe nebo z vědeckovýzkumné činnosti kateder a jejich zaměření, rozsah a náročnost odpovídá znalostem studenta získaných během magisterského studia. Vedoucí diplomové práce může určit studentovi další konzultanty.
Literatura 
[1]  https://www.techlib.cz/en/83727-hydraulics
[2]  https://www.techlib.cz/en/83721-hydrology
[3]  https://www.techlib.cz/en/83738-vadose-zone-hydrology
[4]  https://www.techlib.cz/en/83478-hydrogeology
[5]  https://www.techlib.cz/en/83199-environment
[6]  Vědecké články z databází Scopus a Web of Science.
[7]  Další doporučená literatura vedoucím diplomové práce.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Vodní hospodářství a vodní stavby (NV201900_99), skupina obor Vodní hospodářství a vodní stavby, diplomová práce (NV20160300_1), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby (NV2023), skupina Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby, diplomová práce (NV20230300), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán obor Inženýrství životního prostředí (NZ201900_99), skupina obor Inženýrství životního prostředí, diplomová práce (NZ20160300_1), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )