Environmentální hydrologie

Kód předmětu: 141EHY
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Obsah 
1. Klimatický systém Země, makroklima, mezoklima a mikroklima
2. Globální klimatické změny
3. Meteorologické procesy v přízemní vrstvě atmosféry
4. Geneze srážko-odtokového procesu v povodí
5. Morfologie povodí a vodního toku
6. Voda a stabilita krajinných prvků
7. Ekosystém vodního toku
8. Ekologická stabilita povodí
9. Hydrologické procesy v povodí ovlivněném činností člověka
10. Povodí reprezentativní, experimentální a indexové
11. Aplikace matematických modelů v hydrologii
12. Základy limnologie
13. Aplikace procesů EIA a SEA v ochraně vodního prostředí
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Aguado, E., Burt, J.E., Understanding Weather and Climate, Pearson, 2015, ISBN 9780321987303.
[2]  ven Te Chow, Maidment, D., Mays, L., Applied Hydrology, McGraw-Hill, 2013, ISBN 9780071743914.
[3]  Jandora, J., V. Stara, M. Starý: Hydraulika a hydrologie. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2011.
Doporučená literatura:
[4]  Langhammer, J. (ed.): Povodně a změny v krajině. Praha: MŽP, 2007.
[5]  Beven, K.J., Rainfall-Runoff Modelling: The Primer, Wiley-Blackwell, 2012, ISBN 9780470714591.
Studijní pomůcky:
[6]  Tolasz, R. et al.:. Atlas podnebí Česka. ČHMÚ a UP, Praha a Olomouc, 2007.
[7]  Průvodce oborem hydrologie NTK - https://www.techlib.cz/cs/83720-hydrologie
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství - životní prostředí (NZ2023), skupina Stavební inženýrství - životní prostředí, 1. semestr (NZ20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )