Hydraulika 3

Kód předmětu: 141HY3V
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Hydraulika/Hydraulika/Predmety/HY3V/default.htm

Anotace(semestr )
Popis pohybu reálné kapaliny (matematické modelování, Navier-Stokesovy rovnice, turbulence). Základy fyzikálního modelování a modelová podobnost. Neustálené proudění (vlny, rázy). Struktura proudění a rozdělení bodových rychlostí. Obtékání pevného povrchu (mezní vrstva, úplav). Pohyb tuhých částic v kapalině. Nenewtonské proudění. Proudění v systémech potrubí-čerpadlo. Silový účinek paprsku a proudu na plochy a na lopatky oběžných kol.
Obsah 
Základy matematického modelování, Navier-Stokesovy rovnice, Turbulence, Základy fyzikálního modelování, Modelová podobnost, Neustálené proudění s volnou hladinou - vlny, Neustálené proudění v tlakovém potrubí - rázy, Vnitřní struktura proudu – rozdělení rychlostí, Obtékání tuhého povrchu a mezní vrstva, Pevné částice v kapalině, Základy proudění nenewtonských kapalin, Proudění v systému čerpadlo-potrubí, Silový účinek proudu a paprsku, moment hybnosti
Literatura 
Studijní pomůcky:
[1]  online http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Hydraulika/Hydraulika/Predmety/HY3V/prednasky.htm
Povinná literatura:
[2]  Mariott M.: Nalluri And Featherstone''s Civil Engineering Hydraulics: Essential Theory with Worked Examples. Sixth Edition. Wiley-Blackwell, 2016. ISBN 9781118915639
Doporučená literatura:
[3]  Chadwick A., Morfett J., Borthwick M.: Hydraulics in Civil and Environmental Engineering. Sixth Edition. CRC Press, 2021. ISBN 9780367460891
[4]  Hamill L.: Understanding Hydraulics. Palgrave/Macmillan, 2011. ISBN 9780230242753
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Vodní hospodářství a vodní stavby (NV201900_99), skupina obor Vodní hospodářství a vodní stavby, 1. semestr (NV20160100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby (NV2023), skupina Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby, 1. semestr (NV20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )