Hydraulika

Kód předmětu: 141HYA
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Hydraulika/Hydraulika/Predmety/Hya/default.htm

Anotace(semestr B231)
Předmět se zabývá problematikou hydrostatiky a hydrodynamiky se zaměřením na stavební aplikace. Jsou zde řešeny úlohy spojené s hydrostatickým i hydrodynamickým zatížením konstrukcí, prouděním v trubních systémech, vodních tocích a prouděním podzemní vody.
Obsah 
Fyzikální vlastnosti kapalin. Hydrostatika: hydrostatický tlak, přetlak a podtlak, hydraulické stroje, zatížení hydrostatickou silou, plavání a ponor těles. Základy hydrodynamiky: zákonitosti zachování hmotnosti, hybnosti a energie. Hydraulika potrubí: výpočet proudění, odpory a ztráty, průběh statického tlaku a rychlosti, výskyt podtlaků, výpočet soustavy potrubí - čerpadlo, trubní sítě, hydraulický ráz. Výtok otvorem: hydraulické řešení a aplikace pro různé druhy výtoků. Hydraulika otevřených koryt: druhy proudění, odpory a ztráty, návrh koryta a jeho kapacita, režimy proudění, průběhy hladiny. Aplikace věty o hybnostech proudu kapaliny: silové účinky proudu, vodní skok. Hydraulika objektů na vodních tocích: přelivy, mosty, propustky. Proudění podzemní vody: rovinné proudění, řešení studny a jímání zářezem. Měření průtoku: použití, metody, techniky.
Literatura 
[1]  HAVLÍK, Vladimír, MAREŠOVÁ, Ivana: Hydraulika 11 - příklady. Vydavatelství ČVUT, Praha. 2001. ISBN 80-01-01586-6
[2]  HAVLÍK, Vladimír, MAREŠOVÁ, Ivana: Hydraulika 20 - příklady. Vydavatelství ČVUT, Praha. 2001. ISBN 80-01-02355-9
[3]  NALLURI, C., FEATHERSTONE, R. E.: Nalluri & Featherstone''s Civil Engineering Hydraulics. Wiley-Blackwell. 2009. ISBN 978-1-4051-6195-4
[4]  CHADWICK, A.J., MORFETT, J.C.,BORTHWICK, M.: Hydraulics in Civil and Environmental Engineering. CRC Press. 2013. ISBN 978-0-415-67245-0
[5]  HAMILL, L.: Understanding Hydraulics. Palgrave/Macmillan. 2011. ISBN 978-0-230-24275-3
Návaznosti 
Zápis tohoto předmětu je podmínkou zápisu předmětu 141HYA2 v tomto nebo v dalších semestrech
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 141HYA2
Zápis tohoto předmětu je podmínkou zápisu předmětu 141PVH1 v tomto nebo v dalších semestrech
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 141PVH1
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 141PVTS
Zápis tohoto předmětu je podmínkou zápisu předmětu 143PVH2 v tomto nebo v dalších semestrech
Bez absolvování tohoto předmětu nelze klasifikovat předmět 143PVH2
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce pozemních staveb (BC201900), skupina Stavební inženýrství, varianta I, 4. semestr (BI20190400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Pozemní stavby (BC202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 3. semestr (BJ20190300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2019), skupina Stavební inženýrství, varianta I, 4. semestr (BI20190400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE20200P), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 3. semestr (BE20210300), dop. semestr 3 (tento studijnÍ plán platí pouze pro přestup z programu Stavební inženýrství v roce 2022 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2021), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 3. semestr (BE20210300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2021/22 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2022), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 3. semestr (BE20210300), dop. semestr 3 (platí pro nástup v akademickém roce 2021 )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2022P), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 3. semestr (BE20230300), dop. semestr 3 (platí pro nástup v akademickém roce 2022 (přechod na nový studijní plán) )
- studijní plán Management a ekonomika ve stavebnictví (BE2023), skupina Management a ekonomika ve stavebnictví, 3. semestr (BE20230300), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Konstrukce a dopravní stavby (BK201900), skupina Stavební inženýrství, varianta I, 4. semestr (BI20190400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Konstrukce a dopravní stavby (BK202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 3. semestr (BJ20190300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Příprava, realizace a provoz staveb (BL201900), skupina Stavební inženýrství, varianta I, 4. semestr (BI20190400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Příprava, realizace a provoz staveb (BL202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 3. semestr (BJ20190300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Materiálové inženýrství (BM202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 3. semestr (BJ20190300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Požární bezpečnost staveb (BQ201900), skupina Stavební inženýrství, varianta I, 4. semestr (BI20190400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Požární bezpečnost staveb (BQ202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 3. semestr (BJ20190300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby (BV201900), skupina Stavební inženýrství, varianta I, 4. semestr (BI20190400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby (BV202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 3. semestr (BJ20190300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí (BZ201900), skupina Stavební inženýrství, varianta I, 4. semestr (BI20190400), dop. semestr 4 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí (BZ202000), skupina Stavební inženýrství, varianta J, 3. semestr (BJ20190300), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )