Hydraulika 2

Kód předmětu: 141HYA2
Garant předmětu: doc. Ing. Aleš Havlík, CSc., Ing. Tomáš Picek, Ph.D.,
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 2+3
Web předmětu: http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Hydraulika/Hydraulika/Predmety/HY2V/default.htm

Anotace(semestr )
V rámci předmětu Hydraulika 2 budou studenti seznámeni se základními rovnicemi popisujícími chování kapalin v klidu a za pohybu. Při aplikací těchto vztahů se studenti seznámí s řešením hydrostatického zatížení složitějších konstrukcí, hydraulickým řešením složitějších trubních tlakových systémů včetně soustav s osazenými čerpadly a především s řešením problematiky nerovnoměrného proudění o volné hladině včetně různých přechodových jevů a hydraulického řešení základních objektů na vodních tocích.
Obsah 
1. Úvod, fyzikální vlastnosti kapalin
2. Hydrostatika, výpočet zatížení konstrukcí hydrostatickým tlakem
3. Základy hydrodynamiky
4. Drsnost potrubí, výpočet ztrát třením v potrubí
5. Výpočet místních ztrát v potrubí
6. Výpočet složených potrubí a potrubí s čerpadly
7. Rovnoměrné proudění v otevřených korytech
8. Proudění bystřinné, kritické a říční
9. Nerovnoměrné proudění v otevřených korytech
10. Měrné přelivy
11. Přepad přes jezová tělesa a širokou korunu
12. Vodní skok, hydraulický návrh podjezí
13. Hydraulika mostů a propustků
Literatura 
[1]  Povinná literatura:
[2]  HAVLÍK, Vladimír, MAREŠOVÁ, Ivana: Hydraulika 10 - příklady. Vydavatelství ČVUT, Praha. 2001. ISBN 80-01-02403-2
[3]  HAVLÍK, Vladimír, MAREŠOVÁ, Ivana: Hydraulika 20 - příklady. Vydavatelství ČVUT, Praha. 2001. ISBN 80-01-02355-9
[4]  Doporučená literatura:
[5]  MOTT, Robert L.: Applied Fluid Mechanics. Prentice-Hall. 1999. ISBN 0-13-023120-7
[6]  STURM, Terry W.: Open Channel Hydraulics. McGraw-Hill. 2001. ISBN 0-07-062445-3
[7]  CHOW, Vet Te: Open-Channel Hydraulics. McGraw-Hill. 1959. ISBN 07-010776-9
[8]  IDELCHIK, I. E.: Handbook of Hydraulic Resistance. Jaico Publishing House. 2008. ISBN 81-7992-118-2
Návaznosti 
Podmínkou zápisu tohoto předmětu je zápis předmětu 141HYA v tomto nebo některém předchozím semestru
Tento předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětu 141HYA
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby (BV201900), skupina Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby, 5.semestr (BV201905), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby (BV202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby, 5.semestr (BV202005), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )