Hydrologie a klimatologie

Kód předmětu: 141HYKL
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 7 kred.
Rozsah výuky: 3+3
Web předmětu: http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Hydrology/default.htm

Anotace(semestr )
Energetická bilance a klimatický systém Země; termodynamika vzduchu a stabilita atmosféry; frontální systémy; vznik oblaků a srážek; oběh vody: atmosférické srážky, výpar, voda v půdě a formy odtoku; měření meteorologických a hydrologických prvků; zpracování a vyhodnocování dat; transformace odtoku; možnosti modelování hydrologických jevů.
Obsah 
Energetická bilance a klimatický systém Země.
Termodynamika vzduchu a stabilita atmosféry.
Frontální systémy.
Vznik oblaků a srážek.
Oběh vody: atmosférické srážky
Oběh vody: výpar.
Oběh vody: voda v půdě.
Oběh vody: formy odtoku.
Měření meteorologických prvků.
Měření hydrologických prvků.
Zpracování a vyhodnocování dat.
Transformace odtoku.
Možnosti modelování hydrologických jevů.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Kemel, M. 2000: Klimatologie, Meteorologie, Hydrologie. CVUT. ISBN:80-01-01456-8.
[2]  VÚV TGM 1997: Voda v České republice. MŽP, Praha. ISBN:978-80-7212-491-6.
Doporučená literatura:
[3]  Henderson-Sellers, A., Robinson P.J. 1999: Contemporary Climatology. Longman, New York. ISBN:0582276314.
[4]  Shaw, E.M. 1991: Hydrology in Practice. Chapman&Hill, London. ISBN:9780415370424.
[5]  Ven Te Chow et al., Applied hydrology, McGraw-Hill, 1988. ISBN:0-07-010810-2.
Studijní pomůcky:
[6]  Průvodce oborem hydrologie NTK - https://www.techlib.cz/cs/83720-hydrologie
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby (BV201900), skupina Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby, 5.semestr (BV201905), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby (BV202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby, 5.semestr (BV202005), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )