Hydrology

Kód předmětu: 141HYLE
Garant předmětu: prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 2+3
Web předmětu: http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Hydrology/default.htm

Anotace(semestr B241)
Moderately advanced hydrology course. Quantitative description of hydrological processes. Methods of measurement and data evaluation. Deterministic and stochastic modelling in hydrology.
Obsah 
1. Global weather patterns and synoptic weather systems.
2. Water and energy in the atmosphere.
3. Transport processes in the atmospheric boundary layer.
4. Estimation of evapotranspiration.
5. Snowmelt.
6. Infiltration.
7. Soil-plant-atmosphere continuum.
8. Precipitation.
9. Catchment runoff generation.
10. Flow routing.
11. Rainfall-runoff modeling.
12. Hydrological extremes and design values.
13. Stochastic modeling in hydrology.
Literatura 
[1]  Brutsaert, W, Hydrology - An Introduction, Cambridge University Press, 2005. ISBN 0521824796.
[2]  Beven, K, Rainfall-Runoff Modelling: The Primer, Second Edition, John Wiley & Sons, Ltd., 2012. ISBN:9780470714591.
[3]  Ven Te Chow et al., Applied hydrology, McGraw-Hill, 1988. ISBN:0-07-010810-2.
[4]  Aguado, E., J.E. Burt, Understanding Weather and Climate. Prentice Hall. 2001. ISBN:0321987306.
[5]  Hydrologický průvodce Národní technické knihovny https://www.techlib.cz/cs/83720-hydrologic.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Water and Environmental Engineering, spec. Hydraulic Engineering (NW20200001), skupina Water and Environmental Engineering, 1st semester (NW20200001), dop. semestr 1 (valid from 2020/21 )
- studijní plán Water and Environmental Engineering, spec. Environmental Engineering and Science (NW20200002), skupina Water and Environmental Engineering, 1st semester (NW20200001), dop. semestr 1 (valid from 2020/21 )
- studijní plán Water and Environmental Engineering, spec. Water Management (NW20200003), skupina Water and Environmental Engineering, 1st semester (NW20200001), dop. semestr 1 (valid from 2020/21 )