Projekt 2

Kód předmětu: 141PZ02
Garant předmětu: Ing. Petr Sklenář, Ph.D., doc. Ing. Michal Dohnal, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 0+4

Anotace(semestr )
Projekt slouží k zintenzivnění spolupráce mezi studentem a odborným pracovištěm. Při řešení projektu studenti využívají získaných vědomostí z hydrauliky, hydrologie a ostatních souvisejících technických a přírodních disciplín. Probíhá pod vedením pracovníků katedry, nejlépe přímo u vedoucího bakalářské práce. V případě Katedry hydrauliky a hydrologie jsou nabízeny práce v oblasti úprav a revitalizací vodních toků, říční hydrauliky, hydrologie malého povodí, podpovrchové hydrologie, hydrologie urbanizovaných povodí a hydraulické dopravy.
Obsah 
Příprava podkladů, rešerše literatury a vlastní iniciační projekt, na který následně navazuje bakalářská práce.
Literatura 
[1]  https://www.techlib.cz/en/83721-hydrology
[2]  https://www.techlib.cz/en/83738-vadose-zone-hydrology
[3]  https://www.techlib.cz/en/83478-hydrogeology
[4]  vědecké články z databází Scopus a Web of Science
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí (BZ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí, projekt, 7. semestr (BZ201907_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí (BZ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí, projekt, 7. semestr (BZ202007_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )