Výuka v terénu (1 týden)

Kód předmětu: 141VYV1
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 0+2
Web předmětu: http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Hydrology/vyuka/VYZ1/Srbsko.htm

Anotace(semestr )
Vyhodnocování průtoku z měřeného rychlostního pole hydrometrickou vrtulí a pomocí hladinových plováků. Nivelace sklonu hladiny. Určení Manningova součinitele drsnosti. Popis půdního profilu, odběr půdních vzorků, měření vlhkosti, měření vlhkostního potenciálu, měření nasycené a nenasycené hydraulické vodivosti, výtopový infiltrační pokus.
Obsah 
Student si osvojí a bude schopen použít znalosti z hydrometrie a vyhodnocování základních hydraulických charakteristik toku. Student získá základní znalost o chování vody v půdě, přístrojích a metodách měření, včetně vyhodnocení infiltrace vody do půdy. Procvičované úlohy zahrnují: Vyhodnocování průtoku z měřeného rychlostního pole hydrometrickou vrtulí. Vyhodnocování průtoku z měřeného rychlostního pole pomocí hladinových plováků. Vyhodnocování průtoku z měřeného rychlostního pole metodou ADCP. Nivelace sklonu hladiny. Určení Manningova součinitele drsnosti. Popis půdního profilu. Odběr půdních vzorků. Měření vlhkosti půdy. Měření vlhkostního potenciálu. Měření nasycené hydraulické vodivosti - výtopový infiltrační pokus.Měření nenasycené hydraulické vodivosti - podtlakový infiltrační pokus.
Literatura 
[1]  Kemel, M. 2000: Klimatologie, Meteorologie, Hydrologie ČVUT. ISBN:80-01-01456-8.
[2]  Kutílek, M., Kuráž, V., Císlerová, M. 2000: Hydropedologie Praha: ČVUT. ISBN:80-01-02237-4.
[3]  Shaw, E.M. 2004: Hydrology in Practice. Routledge Taylor & Francis Group. ISBN:0415370426.
[4]  Hillel, D. 1998: Environmental Soil Physics. Academic Press. ISBN: 0123485258.
[5]  Gordon, N.D., McMahon, T.A. a Finlayson, B.L. 1992: Stream Hydrology. An Introduction for Ecologists. John Wiley & Sons. ISBN: 0470843586.
[6]  ČSN EN ISO 748 Hydrometrie - Měření průtoku kapalin v otevřených korytech použitím vodoměrných vrtulí a plováků. ČNI 2008
[7]  ČSN ISO 2537 Měření průtoků kapalin v otevřených korytech - Vodoměrné vrtule s rotačním prvkem. ČNI 1993
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby (BV201900), skupina Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby, 6.semestr (BV201906), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby (BV202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby, 6.semestr (BV202006), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )
- studijní plán Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí (BZ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí, 6. semestr (BZ201906), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí (BZ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí, 6. semestr (BZ202006), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )