Series of Water and Environment Invited Lectures

Kód předmětu: 141WEIL
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 2+0

Obsah 
Invited lecture on soil physics
Invited lecture on green infrastructures #1
Invited lecture on green infrastructures #2
Excursion to urban green infrastructures (university facilities at CTU UCEEB)
Invited lecture on urban drainage #1
Invited lecture on urban drainage #2
Excursion to urban drainage system
Invited lecture on forest hydrology
Excursion to experimental catchment (agricultural or mountainous)
Invited lecture on flood protection
Excursion to selected flood protection system
Invited lecture on advanced statistical methods in water management
Invited lecture on landscape water management
Literatura 
[1]  Hydrologický průvodce Národní technické knihovny - https://www.techlib.cz/cs/83720-hydrologie
[2]  Průvodce vadózní zóny Národní technické knihovny - https://www.techlib.cz/cs/83737-hydrologie-vadozni-zony
[3]  Průvodce hydrogeologie Národní technické knihovny - https://www.techlib.cz/cs/83341-hydrogeologie
[4]  Průvodce hydrauliky Národní technické knihovny - https://www.techlib.cz/cs/83726-hydraulika
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Water and Environmental Engineering, spec. Hydraulic Engineering (NW20200001), skupina Water and Environmental Engineering, 4th semester (NW20200004), dop. semestr 4 (valid from 2020 )
- studijní plán Water and Environmental Engineering, spec. Environmental Engineering and Science (NW20200002), skupina Water and Environmental Engineering, 4th semester (NW20200004), dop. semestr 4 (valid from 2020 )
- studijní plán Water and Environmental Engineering, spec. Water Management (NW20200003), skupina Water and Environmental Engineering, 4th semester (NW20200004), dop. semestr 4 (valid from 2020 )