Hydroekologický monitoring a modelování

Kód předmětu: 141YHMM
Garant předmětu: doc. Ing. Michal Dohnal, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+2

Anotace(semestr )
Obecné principy měření, zdroje dat, návrh měření. Meteorologická a klimatická měření. Hydrologická měření. Stopovače v experimentální hydrologii. Dálkový průzkum Země pro hydrologii a meteorologii. Měření evapotranspirace. Analýza dat. Modelování v hydrologii. Modelování v ekologii a biologii. Inverzní modelování.
Obsah 
Úvod do problematiky - obecné principy měření
Meteorologická a klimatická měření I. (teplota vzduchu, vlhkost vzduchu, atmosférický tlak, vítr).
Meteorologická a klimatická měření II. (dlouhovlnná a krátkovlnná radiace, délka slunečního svitu).
Hydrologická měření I. (hydrometeory srážek s důrazem na kapalné a tuhé, intercepce).
Hydrologická měření II. (průtok včetně odhadu nejistoty).
Metody odhadu, měření a výpočtu výparu.
Zdroje dat, návrh měření.
Standardy, normy, kalibrace.
Monitoring zelené infrastruktury.
Využití stopovačů v hydrologii.
Modelování v hydrologii.
Moderní trendy v hydrologickém monitoringu.
Inverzní modelování v hydrologii a hydroekologii
Literatura 
[1]  Shaw, E.M. 2004: Hydrology in Practice. Routledge Taylor & Francis Group. ISBN:0415370426.
[2]  Bednář, J. 2003: Meteorologie: Úvod do studia dějů v zemské atmosféře. Portál. ISBN:80-7178-653-5.
[3]  Kemel, M. 2000: Klimatologie, Meteorologie, Hydrologie, ČVUT. ISBN:80-01-01456-8.
[4]  Gordon, N.D., McMahon, T.A. a Finlayson, B.L. 1992: Stream Hydrology. An Introduction for Ecologists. John Wiley & Sons. ISBN: 0470843586.
[5]  Arya, P.S. 2001: Introduction to micrometeorology. Academic Press. ISBN:0120593548.
[6]  Průvodce oborem hydrologie NTK - https://www.techlib.cz/cs/83720-hydrologie
[7]  Measurement Uncertainty Analysis Principles and Methods - NASA Measurement Quality Assurance Handbook. 2010.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí (BZ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí, povinně volitelné předměty (BZ201907_2), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí (BZ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí, povinně volitelné předměty (BZ202007_2), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )