Bakalářská práce

Kód předmětu: 142BAPV
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 12 kred.
Rozsah výuky: 0+10
Web předmětu: není

Anotace(semestr B231)
Náplní předmětu je individuální práce studenta a konzultace související s prací na bakalářské práci
Obsah 
Zpracování závěrečné práce
Literatura 
[1]  dle bakalářské práce
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby (BV201900), skupina Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby, bakalářská práce (BV201908_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby (BV202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby, bakalářská práce (BV202008_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )