Diplomová práce

Kód předmětu: 142DPM
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 30 kred.
Rozsah výuky: 0+24
Web předmětu: není

Anotace(semestr B231)
Náplní práce je individuální aktivita studenta při zpracování tématu závěrečné práce za období studia k zadanému odbornému tématu.
Obsah 
Magisterské práce se obvykle zaměřují na modelování hydraulických/hydrologických procesů v konkrétních aplikacích, případové studie v oblasti vodního a environmentálního inženýrství nebo krátké projekční projekty. Student si volí téma své diplomové práce podle specializace programu a je veden školitelem, se kterým pravidelně konzultuje postup své práce. Kromě toho může být k projektu diplomové práce přidělen další konzultant odborník, který studentovi pomáhá.
Literatura 
[1]  dle obsahu diplomové práce
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Vodní hospodářství a vodní stavby (NV201900_99), skupina obor Vodní hospodářství a vodní stavby, diplomová práce (NV20160300_1), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby (NV2023), skupina Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby, diplomová práce (NV20230300), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán obor Inženýrství životního prostředí (NZ201900_99), skupina obor Inženýrství životního prostředí, diplomová práce (NZ20160300_1), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )