Nádrže a vodohospodářské soustavy

Kód předmětu: 142NVS
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 2+3
Web předmětu: Moodle předmětu

Anotace(semestr )
Přístup k hospodaření s vodou v nádržích a ve vodohospodářských soustavách. Vodohospodářské řešení zásobní a ochranné funkce nádrže. Analýza procesu přítoku do nádrže a odtoku z nádrže. Zpracování podkladů pro řešení nádrží. Navrhování nádrží s víceletým, sezónním a krátkodobým řízením odtoku. Protipovodňová ochrana. Řešení retenční funkce nádrží. Bezpečnost vodních děl při povodních. Provozování a řízení nádrží. Interakce nádrží s prostředím. Nádrže v přírodním prostředí. Jakost vody v nádržích.
Obsah 
- Úvod do předmětu. Nádrže, vodohospodářské soustavy, sucho a povodně.
- Nádrže jako prostředek k hospodaření s vodou. Typologie nádrží a vodohospodářských soustav.
- Druhy podkladů. Analýza distribučních vlastností procesu přítoku do nádrže.
- Analýza autokorelačních vlastností procesu přítoku do nádrže.
- Metodologie řešení nádrží a vodohospodářských soustav.
- Analýza chování nádrží a vodohospodářských soustav.
- Vodohospodářské řešení zásobní funkce nádrže.
- Vodohospodářské řešení nádrží s krátkodobým řízením odtoku.
- Kompenzační řízení odtoku. Nádrže s převodem vody.
- Vodohospodářské řešení ochranné funkce nádrží: podklady a jejich zpracování.
- Stanovení míry ochrany před povodněmi, protipovodňová opatření. Návrh retenčního objemu nádrže.
- Posudek bezpečnosti vodních děl při povodních. Suché nádrže. Povodňové řízení odtoku.
- Nádrže v přírodním prostředí. Jakost vody v nádržích.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Patera, A., Nacházel, K., Fošumpaur, P. Nádrže a vodohospodářské soustavy 10, vydavatelství ČVUT, Praha 2002. ISBN: 80-01-02620-5.
Doporučená literatura:
[2]  Broža, V. Metodické návody k vodohospodářským řešením nádrží, vydavatelství ČVUT, Praha 1983.
[3]  Votruba, L., Broža, V.: Hospodaření s vodou v nádržích. SNTL/ALFA, Praha 1980.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby (BV201900), skupina Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby, 8.semestr (BV201908), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby (BV202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby, 8.semestr (BV202008), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )