Přehrady a provoz vodních děl

Kód předmětu: 142PPVD
Garant předmětu:
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+3

Anotace(semestr B232)
Studenti budou během výukového semestru v oboru přehrad seznámeni se základy navrhování, výstavby a provozu přehrad se zaměřením na bezpečnost a další vazby k okolnímu prostředí. Důležitou oblastí výuky je přehradní výstavba v pohledu do budoucnosti - bezpečnost, opravy, modernizace a rekonstrukce. Dále studenti v rámci bloku provozu vodních děl získají základní informace o státní správě ve vodním hospodářství se zaměřením na vodní díla. Seznámí se s obsahem manipulačních a provozních řádů vodních děl. Základní informaci získají o problematice zimního provozu toků a vodních děl a o sledování chování vodních děl. Na závěr výuky bude prezentována oblast bezpečnosti vodních děl v provozu. Předmět je vyučován formou přednášek a cvičení. V rámci cvičení studenti zpracovávají jednotlivé úlohy související s navrhováním přehrad.
Obsah 
- přehrady v kontextu hydrotechnických staveb, podklady pro navrhování
- podklady a průzkumy, zahájení stavby, specifika výstavby přehrad
- rozdělení a konstrukční typy přehrad
- zakládání přehrad
- sypané přehrady
- přehradní beton, betonové přehrady, zvláštní konstrukce přehrad
- zatížení přehrad
- drény a filtry v tělesech hrází
- spodní výpusti, návrhové parametry
- přelivy, návrhové parametry, bezpečnost přehrad za povodní
- komunikace v tělese hráze, koruna hráze
- sledování a chování přehrad
- provoz přehrad, manipulační a provozní řády
Literatura 
[1]  Broža,V.-Satrapa,L. 2000. Hydrotechnické stavby 10, ČVUT v Praze, 170 s. ISBN 80-01-01581-5
[2]  Broža,V.-Satrapa,L. 2007. Navrhování přehrad, ČVUT v Praze, 127 s. ISBN 978-80-01-03654-9
[3]  Broža,V.-Satrapa,L. 2007. Hydrotechnické stavby 2, ČVUT v Praze, 128 s. ISBN 978-80-01-03655-6
[4]  Herzog,M.A.M. 1999. Practical dam analysis, Thomas Telford Publishing, London, 235 s. ISBN 3-8041-2070-9
[5]  Votruba,L.-Heřman,J. 1993. Spolehlivost vodohospodářských děl, Česká matice technická, Praha, 488 s. ISBN 80-209-0251-1
[6]  Broža,V.-Kratochvíl,J.-Peter,P.-Votruba,L.1987, Přehrady, SNTL/ALFA Praha/Bratislava, 548 s. ISBN ---
[7]  Šálek,J.-Mika,Z.-Tresová,A. 1989. Rybníky a účelové nádrže, SNTL, Praha, 272 s. ISBN ---
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby (BV201900), skupina Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby, 6.semestr (BV201906), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby (BV202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby, 6.semestr (BV202006), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )