Využití vodní energie

Kód předmětu: 142VVE
Garant předmětu: Dr. Ing. Petr Nowak
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+2

Anotace(semestr B232)
Zdroje energie a energetické hospodářství. Rozvoj energetiky. Hydroenergetický potenciál vodního toku. Základní schémata hydroenergetických děl. Typy vodních elektráren. Vodohospodářské a hydroenergetické řešení vodní průběžné a špičkové vodní elektrárny. Vtokové objekty. Derivační kanály. Hydrotechnické štoly a tlaková potrubí. Vyrovnávací komory. Hydraulický ráz v tlakovém potrubí. Soudobé typy vodních turbín a jejich teorie. Elektrotechnická část včetně regulace. Stavební část, strojovny.
Obsah 
Zdroje energie a energetické hospodářství.
Rozvoj energetiky, historie. Hydroenergetický potenciál vodního toku.
Základní schémata hydroenergetických děl.
Typy vodních elektráren.
Vodohospodářské a hydroenergetické řešení VE.
Vtokové objekty VE.
Derivační kanály.
Hydrotechnické štoly.
Tlaková potrubí VE.
Vyrovnávací komory vysokotlakých VE.
Hydraulický ráz v tlakovém potrubí.
Soudobé typy vodních turbín a jejich teorie.
Elektrotechnická část VE, regulace. Strojovny VE.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Štoll, Č., Kratochvíl, S., Holata, M.: Využití vodní energie, SNTL, 1977
[2]  Dušička, P., a spol.: Malé vodní elektrárny, 2003, ISBN 80-88905-45-1
Doporučená literatura:
[3]  Nechleba M.: Vodní turbíny, jejich konstrukce a příslušenství, SNTL 1954
[4]  Gabriel, P., Čihák, F., Kalandra, P.: Malé vodní elektrárny, Vydavatelství ČVUT, Praha, 1998
[5]  Holata M.: Hydraulika vodních motorů, 1967.
[6]  Mosonyi, E.: Water power development - Low-head/High-head power plants, 1987, ISBN: 963 05 4270 6
[7]  Novák P.: Hydraulic modelling - an introduction, Spon Press, 2010, ISBN: 0 203 86162 0
[8]  Novák P.: Hydraulic structures, Taylor & Francis, 2007, ISBN-13: 978-0415250702
[9]  Giesecke J.: Wassekraftanlagen, Springer, 2009, ISBN 978-3-540-88989-2
Studijní pomůcky:
[10]  Brekke H.: Hydraulic turbines - design, erection and operation, Kvaerner, 2001
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby (BV201900), skupina Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby, 8.semestr (BV201908), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby (BV202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby, 8.semestr (BV202008), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )