Konstrukční a geotechnické problémy vodních staveb

Kód předmětu: 142YKGV
Garant předmětu: Ing. Miroslav Brouček, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 1+1
Web předmětu: nejsou

Anotace(semestr )
Předmět představuje specifika, rizika a konstrukční výzvy při návrhu, realizaci, provozu a opravách vodních děl pomocí příkladů poruch nebo výstavby vodních děl v ČR i zahraničí. V rámci předmětu jsou podrobně rozebírány úspěšně použité metody sanace poruch sypaných a betonových hrází i jejich podloží
Obsah 
Historie přehradního stavitelství a vývoj geotechniky, klasifikace poruch hrází a statistiky
Poučení z havárie přehrady Francis, rizika sesuvných ploch, prostorové působení hrází
Konstrukční a geotechnické výzvy výstavby malých vodních nádrží
Přehrady jako prvky kritické infrastruktury a strategické cíle - války a terorismus
Specifika realizace betonové klenbovo-tížné hráze (příklad Hoover Dam)
Výstavba přehrad v Kanadě a Rusku
Průsaky a vnitřní eroze v základech a sypaných hrázích
Havárie přehrady Bílá Desná a specifika projektu Sněžné řeky
Panamský průplav - výstavba a modernizace; poučení z havárie přehrady Malpasset
Rizika aktivace sesuvů do prostorů nádrží, následky a preventivní opatření - Vajont a Šance
Poruchy a sanace přehrad v ČR (Slezská Harta, Jirkov, Morávka, Mostiště)
Výstavba přehrad v odlehlých lokalitách a vybrané poruchy přehrad ve světě
Moderní technologie úprav vlastností zemin pro zemní hráze a podloží
Literatura 
[1]  Broža,V.-Satrapa,L. 2000. Hydrotechnické stavby 10, ČVUT v Praze, 170 s. ISBN 80-01-01581-5
[2]  Broža,V.-Satrapa,L. 2007. Navrhování přehrad, ČVUT v Praze, 127 s. ISBN 978-80-01-03654-9
[3]  Broža,V.-Satrapa,L. 2007. Hydrotechnické stavby 2, ČVUT v Praze, 128 s. ISBN 978-80-01-03655-6
[4]  Fell, R. et al. 2005: Geotechnical Engineering of Dams; CRC Press, ISBN 9781138749344
[5]  Tanchev, L. 2014: Dams and Appurtenant Hydraulic Structures, 2nd Ed.; CRC Press, ISBN 9781138073654
[6]  Bulletiny Mezinárodní přehradní komise ICOLD
[7]  Bulletiny Českého přehradního výboru
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavitelství (BR201900), skupina Stavitelství, povinně volitelný předmět (BR20190007_1), dop. semestr 7 (tento studijní plán plat pro nástup 2019 až 2022 )
- studijní plán Stavitelství (BR2023), skupina Stavitelství, povinně volitelný předmět (BR20230007_1), dop. semestr 7 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )