Aplikovaná ekologie

Kód předmětu: 143APE
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 2 kred.
Rozsah výuky: 2+0

Anotace(semestr )
Objasnění základních ekologických pojmů, postavení ekologie v systému věd,ekosystém jako základní článek transformace energie v pozemském ekosystému, přírodní zdroje, ekologické faktory, biochemické cykly hlavních látek, vztah antropogenní činnosti ekosystému. Primární a sekundární sukcese v krajinném systému. Příklady řešení ekologických krizí, revitalizace a renaturalizace ekosystémů, mezinárodní ekologická spolupráce.
Obsah 
Objasnění základních ekologických pojmů, postavení ekologie v systému ,ekosystém jako základní článek transformace energie v pozemském ekosystému, přírodní zdroje, ekologické faktory, biochemické cykly hlavních látek, vztah antropogenní činnosti ekosystému. Primární a sekundární sukcese v krajinném systému. Příklady řešení ekologických krizí, revitalizace a renaturalizace ekosystémů, mezinárodní ekologická spolupráce.
1. Úvod do tématu životního prostředí
2. Globalizace, rovnováha ve světě
3. Obecné ekologické principy, společenstva, vývoj a jeho podstata
4. Člověk jako součást přírody
5. Trvale udržitelný rozvoj
6. Vztah mezi trvale udržitelným rozvojem, ekonomikou a udržitelnou společností
7. Vývoj krajiny a jeho zákonitosti a dopady
8. Vztah mezi krajinou a člověkem
9. Problematika a principy povodní a retence krajiny
10. Podstata retence krajiny a sucha
11. Vegetace a její využití v intravilánu i volné krajině
12. Odpadové hospodářství - základní principy
13. Základní principy, dopady, výhled do budoucna
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Begon,M.- Harper,J.- Townsend,C: Ekologie, jedinci, populace a společenstva, Olomouc: Universita J.Palackého, 1986 - 949 s.,
Doporučená literatura:
[2]  Odum,E.P.: Základy ekologie, Praha: Academia, 1977 - 733 s.,
[3]  Simmons,I.G.: The ecology of Natural Resources, N. Y. Edward Arnold Publishers,1974
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Technická zařízení budov (NB20230001), skupina Technická zařízení budov, PV předměty, 2. semestr (NB20230201_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán Budovy a prostředí, specializace Stavební fyzika (NB20230002), skupina Stavební fyzika, PV předměty, 2. semestr (NB20230202_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )