Bakalářská práce

Kód předmětu: 143BAPZ
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 12 kred.
Rozsah výuky: 0+10

Anotace(semestr B231)
Závěrečná práce bakalářského studia, která zpravidla navazuje na předdiplomní projekt. Zadání si student zvolí z nabízené nabídky odborných témat jednotlivých kateder. Konkrétní vyučující BP následně vede a kontroluje studenta při samostatném zpracování zadaného tématu.
Obsah 
Závěrečná práce bakalářského studia, která zpravidla navazuje na předdiplomní projekt. Zadání si student zvolí z nabízené nabídky odborných témat jednotlivých kateder. Konkrétní vyučující BP následně vede a kontroluje studenta při samostatném zpracování zadaného tématu.
Literatura 
[1]  Povinné a doporučené podklady ke zpracování bakalářské práce jsou součástí zadání bakalářské práce, které je vedoucím práce specifikováno podle konkrétního tématu na začátku semestru.
Návaznosti 
Podmínkou zápisu tohoto předmět je úspěšné absolvování předmětu 100ODPR v některém z předchozích semestrů
Podmínkou zápisu tohoto předmět je úspěšné absolvování některého předmětu ze skupiny (127PZ01, 141PZ01, 142PZ01, 143PZ01) v předchozích semestrech
Podmínkou zápisu tohoto předmět je úspěšné absolvování některého předmětu ze skupiny (101PZ02, 125PZ02, 127PZ02, 133PZ02, 135PZ02, 136PZ02, 137PZ02, 141PZ02, 142PZ02, 143PZ02, 144PZ02, 154PZ02, 155PZ02, 220PZ02) v předchozích semestrech
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí (BZ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí, bakalářská práce (BZ201908_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí (BZ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí, bakalářská práce (BZ202008_1), dop. semestr 8 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )