Projekt

Kód předmětu: 143DISZ
Garant předmětu: prof. Dr. Ing. Tomáš Dostál
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 4 kred.
Rozsah výuky: 0+3

Anotace(semestr B232)
Příprava podkladů pro diplomovou práci dle zadání.
Obsah 
1. Úvod do předmětu, výběr tématu, požadavky
2. Samostatná práce. rozbor tématu diplomové práce, individuální konzultace s vedoucím
3. Samostatná práce, vyhledání a studium literatury, individuální konzultace s vedoucím
4. Samostatná práce, srovnávací a vyhledávací studie, individuální konzultace s vedoucím
5. Samostatná práce, koncepční řešení variant zadané diplomové práce
6. Samostatná práce, vypracování osnovy diplomové práce
7.-13. Samostatná práce, individuální konzultace s vedoucím
Literatura 
[1]  specifické dle zadání
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Inženýrství životního prostředí (NZ201900_99), skupina obor Inženýrství životního prostředí, projekt (NZ20160200_1), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - životní prostředí (NZ2023), skupina Stavební inženýrství - životní prostředí, projekt (NZ20230200_2), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )