Diplomová práce

Kód předmětu: 143DPM
Garant předmětu: prof. Dr. Ing. Tomáš Dostál
Zakončení předmětu: Z
Počet kreditů: 30 kred.
Rozsah výuky: 0+24

Anotace(semestr B232)
Diplomovou práci si student zapisuje na jedné z kateder vyučujících danou specializaci podle vlastního výběru z vypsaných témat. Ukázky témat jsou uvedeny v části "Návrh témat diplomových prací a témata obhájených prací" formuláře B-IIa. Témata diplomových prací vycházejí z potřeb praxe nebo z vědeckovýzkumné činnosti kateder a jejich zaměření, rozsah a náročnost odpovídá znalostem studenta získaných během magisterského studia. Vedoucí bakalářské práce může určit studentovi další konzultanty.
Obsah 
Diplomovou práci si student zapisuje na jedné z kateder vyučujících danou specializaci podle vlastního výběru z vypsaných témat. Ukázky témat jsou uvedeny v části "Návrh témat diplomových prací a témata obhájených prací" formuláře B-IIa. Témata diplomových prací vycházejí z potřeb praxe nebo z vědeckovýzkumné činnosti kateder a jejich zaměření, rozsah a náročnost odpovídá znalostem studenta získaných během magisterského studia. Vedoucí bakalářské práce může určit studentovi další konzultanty.
Literatura 
[1]  povinná a doporučená literatura jsou součástí zadání diplomové práce a navazují na její téma
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Vodní hospodářství a vodní stavby (NV201900_99), skupina obor Vodní hospodářství a vodní stavby, diplomová práce (NV20160300_1), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby (NV2023), skupina Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby, diplomová práce (NV20230300), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán obor Inženýrství životního prostředí (NZ201900_99), skupina obor Inženýrství životního prostředí, diplomová práce (NZ20160300_1), dop. semestr 3 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - životní prostředí (NZ2023), skupina Stavební inženýrství - životní prostředí, diplomová práce (NZ20230300), dop. semestr 3 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )