Hydraulika podzemní vody

Kód předmětu: 143HPVO
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Předmět se zabývá problematikou proudění vody v nasyceném horninovém prostředí. Úvod předmětu je věnován teoretickému základu a matematickému popisu proudění podzemní vody. Další část je věnována zjednodušeným řešením základních úloh - proudění zvodněmi s volnou a napjatou hladinou, průsak zemním blokem, proudění v okolí studní. V závěru semestru se studenti seznámí s metodou numerického modelování proudění podzemní vody, pomocí specializovaného software zpracují samostatnou úlohu.
Obsah 
Oblasti a formy výskytu podzemní vody. Zákonitosti pohybu vody v nasyceném porézním prostředí. Použití hydraulického přístupu při řešení úloh dvourozměrného proudění podzemní vody, řešení studní. Nestacionární proudění. Použití numerických metod k řešení stacionárního a nestacionárního proudění podzemní vody, okrajové podmínky. Řešení inverzní úlohy.
Literatura 
[1]  Valentová, J.2018: Hydraulika podzemní vody, 4. přepracované vydání, Praha: ČVUT
[2]  Bear, J. 2012: Hydraulics of Groundwater (PDF), Dover Publications, ISBN 9780486136165
[3]  Bear, J., Cheng, D.H.: Modeling Groundwater Flow and Contaminant Transport, Springer, 2010
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Vodní hospodářství a vodní stavby (NV201900_99), skupina obor Vodní hospodářství a vodní stavby, 1. semestr (NV20160100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby (NV2023), skupina Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby, 1. semestr (NV20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )
- studijní plán obor Inženýrství životního prostředí (NZ201900_99), skupina obor IInženýrství životního prostředí, 1. semestr (NZ20160100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - životní prostředí (NZ2023), skupina Stavební inženýrství - životní prostředí, 1. semestr (NZ20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )