Hydropedologie

Kód předmětu: 143HYP
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 2+2

Anotace(semestr )
Půda a životní protředí. Vznik a vývoj půd, půdotvorné faktory. Půdní textura a struktura. Fyzikální a fyzikálně chemické vlastnosti půd, fyzikální, chemické a biologické procesy v půdě. Systematika a klasifikace půd. Pedologický průzkum a mapování. Půdy světa. Jílové minerály a chemie půd. Hydrostatika půdní vody a kapilarita. Metody měření vlhkosti půdy. Hydrodynamika vody v nasyceném a nenasyceném půdním prostředí.
Obsah 
1. Půda a životní protředí.
2. Vznik a vývoj půd, půdotvorné faktory.
3. Půdní textura a struktura.
4.-5. Fyzikální a fyzikálně chemické vlastnosti půd.
6. Fyzikální, chemické a biologické procesy v půdě.
7. Systematika a klasifikace půd.
8. Pedologický průzkum a mapování.
9. Půdy světa.
10. Jílové minerály a chemie půd.
11. Hydrostatika půdní vody a kapilarita.
12. Metody měření vlhkosti půdy.
13. Hydrodynamika vody v nasyceném a nenasyceném půdním prostředí.
Literatura 
Doporučená literatura:
[1]  Kutílek,M. - Kuráž,V. - Císlerová,M.: 2004: Hydropedologie 10. Skriptum CVUT. 176 s. ISBN 80-01-02237-4.
[2]  Rowell,D.L.: Soil Science, Methods and Applications, Longman Group UK, 2016, ISBN 13: 978-0-582-08784-2
Studijní pomůcky:
[3]  Šanda, M., Sněhota, M. Elektronické přednášky on-line - Hydropedologie, web K143, FSv CVUT, http://storm.fsv.cvut.cz/pro-studenty/predmety/bakalarske-studijni-programy/stavebni-inzenyrstvi-bc/vodni-hospodarstvi-a-vodni-stavby-bc/hydropedologie/?lang=cz
[4]  online https://dl.sciencesocieties.org/publications/books/pdfs/sssabookseries/methodsofsoilan1/frontmatter -- Klute,A.(editor): Methods of Soil Analysis. No. 9, Part 1, Physical and Mineralogical Methods, Madison, Wisconsin: 1986, Second Edition.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby (BV201900), skupina Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby, 5.semestr (BV201905), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby (BV202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby, 5.semestr (BV202005), dop. semestr 5 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )