Projekt 1

Kód předmětu: 143PZ01
Garant předmětu: Ing. Petr Koudelka, Ph.D.
Zakončení předmětu: KZ
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 0+4
Web předmětu: https://storm.fsv.cvut.cz/pro-studenty/predmety/bakalarske-studijni-programy/stavebni-inzenyrstvi-bc/inzenyrstvi-zivotniho-prostredi-bc/projekt-1/?lang=cz

Anotace(semestr B232)
V rámci projektu budou studenti zpracovávat studii výstavby malé vodní nádrže spojené s revitalizací drobného vodního toku pod nádrží. Součástí studie bude textová, výpočtová a výkresová část.
Obsah 
--
Literatura 
[1]  Vrána K., Beran J. (2013) Rybníky a účelové nádrže. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. ISBN 978-80-01-04002-7
[2]  Vrána K. (1998) Rybníky a účelové nádrže - příklady. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. ISBN 978-80-01-00656-6
[3]  Vrána, K., Dostál, T., Gergel, J., Kender, J., Zuna, J.: Revitalizace malých vodních toků – součást péče o krajinu. Consult, MŽP, Praha 2004, 60 s. ISBN 80-902132-9-4
[4]  Just, T. et al.: Vodohospodářské revitalizace a jejich uplatnění v ochraně před povodněmi. ZO ČSOP, MŽP, AOPK ČR, Praha 2005. - 359 s. ISBN 80-239-6351-1
[5]  ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže (2011)
[6]  ČSN 75 2101 Ekologizace úprav vodních toků
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí (BZ201900), skupina Stavební inženýrství, obor Inženýrství životního prostředí, projekt, 6. semestr (BZ20190600_1), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí (BZ202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Inženýrství životního prostředí, projekt, 6. semestr (BZ202006_1), dop. semestr 6 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )