Rozhodovací procesy v ŽP

Kód předmětu: 143RPZP
Garant předmětu: Ing. Martin Dočkal, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: http://storm.fsv.cvut.cz/pro-studenty/predmety/magisterske-studijni-programy/stavebni-inzenyrstvi-mgr/inzenyrstvi-zivotniho-prostredi-mgr/rozhodovaci-procesy-v-zp/?lang=cz

Anotace(semestr )
Cílem předmětu je seznámit zájemce během přednášek a cvičení s významem rozhodování v environmentální oblasti a ukázat reálné příklady použití v praxi. * Úvod do rozhodování a rozhodovacího procesu - rozhodování jednotlivce, kritéria * Skupinové rozhodování - management, motivace, komunikace * Rozhodování za rizika a nejistoty - Risk Management * Vodní stopa - význam a způsoby výpočtu * Rozhodování v reálných podmínkách krajiny - preference, pobídky, dotace * Rozhodování v rámci krajiny v podmínkách pozitivní nebo negativní motivace (preference vs restrikce) * Vícekriteriální hodnocení - využití, postup, význam variantního řešení * Posuzování vlivu na ŽP (EIA) - zákon, význam, aplikace * Ekologické hodnocení budov - certifikace BREEAM. * Ekologické hodnocení - význam, ekoznačení, certifikace ISO * IPPC - Integrovaná prevence znečištění * Teorie her, operační hry a jejich využití * Systémy pro podporu rozhodování a Expertní rozhodovací systémy
Obsah 
Cílem předmětu je seznámit zájemce během přednášek a cvičení s významem rozhodování v environmentální oblasti a ukázat reálné příklady použití v praxi.
1.  Úvod do rozhodování a rozhodovacího procesu - rozhodování jednotlivce, kritéria
2.  Skupinové rozhodování - management, motivace, komunikace
3.  Rozhodování za rizika a nejistoty - Risk Management
4.  Vodní stopa - význam a způsoby výpočtu
5.  Rozhodování v reálných podmínkách krajiny - preference, pobídky, dotace
6.  Rozhodování v rámci krajiny v podmínkách pozitivní nebo negativní motivace (preference vs restrikce)
7.  Vícekriteriální hodnocení - využití, postup, význam variantního řešení
8.  Posuzování vlivu na ŽP (EIA) - zákon, význam, aplikace
9.  Ekologické hodnocení budov - certifikace BREEAM.
10.  Ekologické hodnocení - význam, ekoznačení, certifikace ISO
11.  IPPC - Integrovaná prevence znečištění
12.  Teorie her, operační hry a jejich využití
13.  Systémy pro podporu rozhodování a Expertní rozhodovací systémy
Literatura 
[1]  Fotr J., Vícekriteriální rozhodování za nejistoty, 2020 ISBN: 978-80-245-2399-6
[2]  Kratochvílová D., Smetana M., Říha. Havarijní plánování, CPRES 2010 ISBN: 978-80-251-2989-0
[3]  Hamel G. - Na čem dnes záleží, PeopleComm 2013 - ISBN: 978-80-904890-6-6
[4]  Hebák P. - Rozhodování při riziku, INFORMATORIUM, 2015 - ISBN: 978-80-7333-115-3
[5]  BREEAM International New Construction Technical Manual, ver SD5075 - 2013 - www.breeam.org
[6]  Internetové prezentace k předmětu Fakulty stavební ČVUT v Praze - http://storm.fsv.cvut.cz/
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Inženýrství životního prostředí (NZ201900_99), skupina obor IInženýrství životního prostředí, 1. semestr (NZ20160100), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - životní prostředí (NZ2023), skupina Stavební inženýrství - životní prostředí, 1. semestr (NZ20230100), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )