Rybníky a stavby na drobných vodních tocích

Kód předmětu: 143RSDT
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 7 kred.
Rozsah výuky: 4+2

Anotace(semestr )
Předmět je orientován na stavby vyskytující se na drobných vodních tocích, zejména na malé vodní nádrže, suché nádrže, hrazenářské objekty, revitalizační úpravy apod. Výklad je věnován především technickým aspektům navrhování, prostor je věnován ovšem i širším okolnostem, vztahům k okolnímu prostředí a funkci v krajině. V rámci cvičení se studenti seznámí s koncepcí návrhu malé vodní nádrže a praktickými aspekty návrhu jejích jednotlivých součástí či objektů.
Obsah 
Předmět je orientován na stavby vyskytující se na drobných vodních tocích, zejména na malé vodní nádrže, suché nádrže, hrazenářské objekty, revitalizační úpravy apod. Výklad je věnován především technickým aspektům navrhování, prostor je věnován ovšem i širším okolnostem, vztahům k okolnímu prostředí a funkci v krajině. V rámci cvičení se studenti seznámí s koncepcí návrhu malé vodní nádrže a praktickými aspekty návrhu jejích jednotlivých součástí či objektů.
Literatura 
Povinná literatura:
[1]  Vrána K., Beran J. (2013) Rybníky a účelové nádrže. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. ISBN 978-80-01-04002-7
[2]  Vrána K. (1998) Rybníky a účelové nádrže - příklady. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT. ISBN 978-80-01-00656-6
[3]  Vokurka A., Zlatuška K. et al. (2020) Technická doporučení pro hrazení bystřin a strží. Praha: Ministerstvo zemědělství. ISBN 978-80-7434-557-9
[4]  Just, T.: Ekologicky orientovaná správa vodních toků v oblasti péče o jejich morfologický stav. AOPK ČR, Praha, 2016. — 81 s. ISBN: 978-80-88076-25-4
[5]  Vrána, K., Dostál, T., Gergel, J., Kender, J., Zuna, J.: Revitalizace malých vodních toků – součást péče o krajinu. Consult, MŽP, Praha 2004, 60 s. ISBN 80-902132-9-4
Studijní pomůcky:
[6]  ČSN 75 2410 Malé vodní nádrže (2011)
[7]  TNV 75 2415 Suché nádrže (2013)
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby (BV201900), skupina Stavební inženýrství, obor Vodní hospodářství a vodní stavby, 7.semestr (BV201907), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí pro nástup 2019/20 )
- studijní plán Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby (BV202000), skupina Stavební inženýrství, specializace Vodní hospodářství a vodní stavby, 7.semestr (BV202007), dop. semestr 7 (tento studijní plán platí od akademického roku 2020/21 )