Proudění vody a transport látek v půdě

Kód předmětu: 143YPVT
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 6 kred.
Rozsah výuky: 3+2
Web předmětu: http://storm.fsv.cvut.cz/pro-studenty/predmety/magisterske-studijni-programy/stavebni-inzenyrstvi-mgr/inzenyrstvi-zivotniho-prostredi-mgr/mod.-pohybu-vody-a-transp.-latek-v-pude/?lang=cz

Anotace(semestr )
Popis pohybu vody a transportu rozpuštěných látek v půdním profilu pro řešení inženýrských úloh. Hydraulické charakteristiky půdních a horninových materiálů, způsoby zpracování měřených dat. Aproximační funkce retenční čáry, optimalizace parametrů retenčních čar, předpověď hydraulické vodivosti. Způsoby určování disperzních charakteristik. Polní versus laboratorní měření. Základy modelování.
Obsah 
1. Procesy ovlivňující kvalitu podpovrchové vody.
2. Teorie proudění a transportu rozpuštěných látek pod zemským povrchem.
3. Popis pohybu vody v půdě
4. Rovnice proudění, počáteční a okrajové podmínky.
5. Hydraulické charakteristiky půd, jejich určení.
6. SImulační modely proudění vody ve vadózní zóně.
7. Transportmí procesy v půdě.
8. Mísitelné proudění, konzervativní transport, advekce, disperze, charakteristiky disperze.
9. Advekčně-disperzní rovnice, počáteční a okrajové podmínky.
10. Proudění reagujících látek.
11. Modelování transportních procesů.
12. Heterogenita a variabilita charakteristik.
Literatura 
[1]  Bear, J., Modeling phenomena of flow and transport in porous media. Theory and applications of transport in porous media, Cham: Springer International Publishing. 2018.
[2]  Císlerová, M., Vogel, T.:Transportní procesy, skripta ČVUT v Praze, 1998,
[3]  Hillel, D., Environmental Soil Physics, Elsevier, 1998
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Inženýrství životního prostředí (NZ201900_99), skupina obor Inženýrství životního prostředí, povinně volitelné předměty (NZ20160200_2), dop. semestr 1 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - životní prostředí (NZ2023), skupina Stavební inženýrství - životní prostředí, PV předměty, 1. semestr (NZ20230100_1), dop. semestr 1 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )