Transportní procesy

Kód předmětu: 143YTPR
Garant předmětu: doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D.
Zakončení předmětu: Z,ZK
Počet kreditů: 5 kred.
Rozsah výuky: 2+2
Web předmětu: Předmět nemá webovou stránku.

Anotace(semestr )
Proudění a transport látek v proměnlivě nasyceném půdním profilu - komplexní teoretické pojetí problematiky. Simulační modely řady HYDRUS a jejich využití. Řešení 1D, 2D a 3D úloh.
Obsah 
1. Makroskopický přístup, aplikace mechaniky kontinua.
2. Proudění vody ve vadózní zóně. Darcy- Buckinghamův zákon, rovnice proudění.
3. Hydraulické charakteristiky, definice a jejich stanovení.
4. Teorie kapilárních modelů.
5. Heterogenita a variabilita hydraulických charakteristik.
6. Transport látek ve v půdním profilu.
7. Pohyb rozpuštěných látek: advekce, mechanická disperze, molekulární difúze. Advekčně disperzní rovnice. Zjednodušená nalytická řešení.
8. Určení transportních charakteristik.
9. Numerické simulační modely HYDRUS.
10. Multifázové proudění.
11. Preferenční proudění.
12. Možnosti použití simulačních modelů při řešení inženýrských úloh. Praktické a teoretické nedostatky užitých metod. Etické normy a interpretace výsledků-
Literatura 
[1]  Bear, J., Modeling phenomena of flow and transport in porous media. Theory and applications of transport in porous media, Cham: Springer International Publishing. 2018.
[2]  Císlerová, M., T. Vogel, Transportní procesy, Vydavatelství ČVUT, 182 stran, ISBN 80-01-01866-0, 1998
[3]  Bear, J. Dynamics of Fluids in Porous Media, Elsevier, 1992
[4]  Bear, J., A. Verruijt, Modelling groundwater flow and pollution, Kluwer, 1994
[5]  Domenico P.A., F.W. Schwartz: Physical and Chemical Hydrogeology, J.Wiley & Sons., New York, 1990
[6]  Manuály užívaných softwarů.
Návaznosti 
--
Studijní plány 
Předmět je zařazen do následujících studijních plánů:

- studijní plán obor Vodní hospodářství a vodní stavby (NV201900_99), skupina obor Vodní hospodářství a vodní stavby, povinně volitelné předměty (NV20160200_1), dop. semestr 2 (tento studijní plán platí do nástupu 2022/23 )
- studijní plán Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby (NV2023), skupina Stavební inženýrství - vodní hospodářství a vodní stavby, PV předměty, 2. semestr (NV20230200_1), dop. semestr 2 (platí pro nástup od akad. roku 2023/24 )